Mai no moriran, si pronunciem el seu REN

Josep O’Callaghan i Martínez (1922 Tortosa -2001 Sant Cugat del Vallès)

Escripturista, paleògraf i papiròleg. Jesuïta des de 1940, es va doctorar en filosofia i lletres (Madrid), i lletres clàssiques (Lluerna). Va ser professor de llengües bíbliques i de crítica textual del Nou Testament a la Facultat de Teologia de Catalunya i de papirologia grega a la Universitat de Barcelona i catedràtic de papirologia i paleografia grega en el Pontificio Istituto Bíblico de Roma. Fundador i director de la revista Studia Papyrologica, de la col·lecció “Papyrologica Castroctaviana” (1967), i de la sèrie “Estudis de papirologia i Filologia Bíblica” (1991). Va fundar a Sant Cugat del Vallès un Seminari de papirologia amb un fons de més de 2 000 papirs (col·lecció Palau Ribes).

El Centre Borja, allotjà aquest fons fins a la seva mort, sent traslladat a l’arxiu històric de la Companyia de Jesús a Catalunya, on resta avui dia.

La col·lecció de O’Callaghan, lluny de ser un objecte de museu estàtic, representa avui un repte científic i un fons filològic i documental pràcticament inexplorat, ja que, del que de la col·lecció Palau Ribes, fins ara s’ha publicat, representa només un deu per cent.

Actualment de manera sistemàtica s’està realitzant l’inventariï, catalogació i digitalització, a càrrec d’Alberto Nodar, investigador de la Universitat Pompeu Fabra.

L’obra més controvertida del professor O’Callaghan sobre la identificació del fragment 7Q5, de les coves del Mar Mort, com a pertanyent a les primitives comunitats cristianes, concretament a l’evangeli de Sant Marc, lent mes de 10 anys en ser respectada, arran de les conclusions de Peter Thiede, el 1982.

Des de el nostre tall filo-egipci, hem d’apreciar l’únic papir del llibre dels morts, existent en aquest país, dipositat en aquest fons i que va ser estudiat per Christian Sturtewagen, a la seva obra The Funerary Papyrus Palau Rib. Nr. Inv. 450, editada per l’Institut de Teologia Fonamental ; Seminari de Papirologia. Barcelona 1991.

Bibliografía de O’Callaghan i Martínez, Josep, egiptológica

 • Egipto. Desde Alejandro Magno hasta la época bizantina / Traducción del inglés por José O’Callaghan, S.J. Barcelona 1965. Garriga.
 • El cristianismo popular en el antiguo Egipto. Madrid 1975. Cristiandad.
 • Las raíces religiosas del hombre: el hombre del antiguo Egipto. Madrid 1990. Sociedad de Educación Atenas.
 • Studia Papyrologica, colección “Papyrologica Castroctaviana”
  • Núm. 9, 1970, pag.91-92. Papiro con la figura de un pez. (PPalau Rib. Inv. 49)
 • Aeg
  • Núm. 46, 1966, pag. 178-179. Amuleto. (PPalau Rib. Inv. 124v)
 • Chronique d’Egypte
  • Núm. 43, 1968, pag. 111-113. Papyrus Magique. (PPalau Rib. Inv. 126)
  • Núm. 17, 1978, pag.85-87. Rollo Mágico (PPalau Rib. inv. 200)

Bibliografía de O’Callaghan i Martínez, Josep

 • Biblia polyglotta matritensia / Cura et studio Ayuso T. Bellet P. Bover, J.M. Cantera, F. Diez Macho A., Fernández-Galiano M., Millás Vallicrosa J.M., O’Callaghan J. Ortiz de Urbina J. Pérez Castro F. aliisque plurimis collaborantibus peritis. Matriti. 1957. Editorial Católica.
 • Las tres categorías estéticas de la cultura clásica: Armonía claridad-grandeza. Madrid 1960. Instituto Luís Vives de Filosofía. Burgos Aldeoca.
 • Laso tres categorías estéticas de la cultura griega (1960)
 • Cartas cristianas griegas del siglo V (1963). Barcelona. E. Balmes
 • Tratado de papirología / Prof. A. Calderini. Traducción de la última edición italiana, por José O’Callaghan, Barcelona 1963. Garriga.
 • La vida en los primeros siglos según las cartas cristianas. Sant Cugat del Valles. 1964. Marina.
 • Fragmento de documento cristiano. Analecta Sacra Tarraconensia 39, 1966 pag.1-3
 • El papiro en los Padres grecolatinos. Barcelona 1966. Herder
 • Otorgamiento de Poderes (¿) Miscelánea Comillas. 47-48, 1967, pag.537-539.
 • “Nomina sacra” in papyris graecis saeculi III neotestamentariis (1970)
 • Notas sobre 7Q tomadas en el “Rockefeller Museum” de Jerusalén. 1972 Roma. Biblica.
 • Los Papiros griegos de la cueva 7 de Qumrân. Madrid 1974. Editorial Católica.
 • ¿Fragmento Épico? (PPalau Rib. Inv. 127), en Scritti in onore di Orsolina Monteveccechi. Bologna 1981. pag.269-271
 • El Nuevo Testamento en laso versiones españolas (1982)
 • El Fondo papirologico Palau Ribes, 1984. Aula Orientalis, 2, pag. 285-288.
 • Frammenti antologici dell’Ecclesiaste, del Cántico dei Cantici e dell’Ecclesiastico (PPalau Rib. Inv.225r) en Atti del XVII Congresso Internazionale di Papirología. Napoli 1984. pag. 357-365
 • Als joves, sobre la utilitat de la literatura greca / Sant Basili el Gran ; edició preparada per Josep O’Callaghan. Barcelona 1985. Fundació Bernat Metge.
 • Nuevo Testamento trilingüe, con J.M.Bover. Madrid 1988 Editorial Católica.
 • Basili de Cesarea, Sobre el Espíritu Santo (1991) Barcelona : Facultat de Teologia de Catalunya : Fundació Enciclopèdia Catalana, 1991
 • Papiros literarios griegos del fondo Palau-Ribes, Barcelona (1993) Institut de Teologia Fonamental, Seminari de Papirología.
 • Los primeros testimonios del Nuevo Testamento. Papirología Neotestamentaria. Córdoba (1995). El Almendro.
 • Nuevo Testamento, griego-español / edición preparada por José O’Callaghan. Madrid 1997. Biblioteca de autores cristianos.
 • Introducción a la crítica textual del Nou Testament. Barcelona 1997. Claret.
 • Studia Papyrologica, colección “Papyrologica Castroctaviana”
  • Núm. 21, 1982, pag.95. Fragmento incierto. (PPalau Rib. Inv. 22)
 • Aeg
 • Ampurias
  • Núm. 28, 1966, pag. 252-255. Lista de nombres personales. (PPalau Rib. Inv. 93)
 • Boletín de la Asociación Española de Orientalistas
  • Núm. 3, 1967, pag. 233-235. Suscripción de contrato. (PPalau Rib. Inv. 57)
  • Núm. 4, 1968, pag. 175-176. Fragmento de documento. (PPalau Rib. Inv. 125)
  • Núm. 4, 1968, pag. 176-177. Encargo. (PPalau Rib. Inv. 103)
 • Boletín del Instituto de Estudios Helénicos
  • Núm. 3, 1969, pag. 77-79. Fragmento de documento administrativo (PPalau Rib. Inv. 131)
 • Emerita
  • Núm. 43, 1980, pag. 5-8. Elenco de nombres personales. (PPalau Rib. Inv. 202)
  • Núm. 4, 1965, pag.91-97. Salmos 1,3-6; 2,6-9 (PPalau Rib. Inv. 1)
  • Núm. 5, 1966, pag.125-132. Homero: Iliada III (PPalau Rib. inv. 3)
  • Núm. 6, 1967, pag.99-107. Vocabulario Escolar (PPalau Rib. inv. 121)
  • Núm. 7, 1968, pag.129-131. Homero: Iliada XXX (PPalau Rib. inv. 132)
  • Núm. 8, 1969, pag.37-42. Heródoto: Historias I (PPalau Rib. inv. 135)
  • Núm. 8, 1969, pag.115-118. Notas Paleográficas sobre. (PPalau Rib. inv. 126)
  • Núm. 16, 1977, pag.77-80. Heródoto: Historias I (PPalau Rib. inv. 60)
  • Núm. 21, 1982, pag.31-33. pag. 109. Salmo 98,4-5 (PPalau Rib. Inv. 211v)
  • Núm. 21, 1982, pag.93-95. Lista de nombres (PPalau Rib. inv. 208)
  • Núm. 46, 1966, pag. 183-184. Lista de vencimientos de alquiler (PPalau Rib. inv. 123)
  • Núm. 46, 1966, pag. 179-180. Declaración de índole religiosa pagana (PPalau Rib. inv. 124)