Museu Episcopal de Vic
.

Museu Episcopal de Vic
Plaça Bisbe Oliba, 3
08500 Vic (Barcelona)
Tel. 938 869 360 Fax 938 869 361
informacio@museuepiscopalvic.com
www.museuepiscopalvic.com
localitzador mapa virtual41º55’42.50″N  2º15’18.88″E

aqui podeu veure la col.lecció
.
.
historia
El Museu Episcopal de Vic el va inaugurar el bisbe Josep Morgades i Gili l’any 1891, recollint l’esforç realitzat per un grup d’intel·lectuals i clergues de Vic de l’època de la Renaixença per recuperar el patrimoni artístic català. Els antecedents de la creació del Museu Episcopal cal buscar-los en dos fets: l’Exposició Arqueològica Artística d’Art Retrospectiu celebrada l’any 1868 a Vic i organitzada pel Cercle Literari, amb el canonge Jaume Collell i Bancells com a capdavanter; i en la descoberta del temple romà l’any 1882, i la consegüent creació de la Societat Arqueològica de Vic que s’encarregà de la creació d’un Museu Lapidari nucli embrionari de la futura col·lecció arqueològica del museu. Aquesta Societat va ésser presidida des dels inicis pel bisbe Morgades.
bibliografia
Baqués Estapé Lorenzo, Las piezas egipcias del Museo Episcopal de Vich. Información Arqueológica, num.6. 1971.Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona
Baqués Estapé L.,Catalogo inventario piezas egipcias museo episcopal Vic. Ampurias 33-34 1971-72 ,pag.209-250
Baqués Estapé Lorenzo, Galería de personajes en las piezas egipcias de los museos catalanes y museo balear, I, II, III, IV, V-, Información Arqueológica nº10, 11, 12, 13 i 14. Barcelona 1973*Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona
Baqués Estapé L. I Porta Ferrés E. Comunicaciones Las momias egipcias de los museos de cataluña y Baleares- Estudios de laboratorio sobre los restos egipcios en museos de cataluña y Baleares.en Información Arqueológica. Barcelona 1973*Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona*
Baqués Estapé L. Las colecciones de antigüedades egipcias en los museos de cataluña y baleares. Información Arqueológica.num.22 Extraordinario. Barcelona 1976*Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona*pag.102-103
Costa Llerda Salvador, Censo conos funerarios existentes en España, Dos conos funerarios ineditos de una colección privada, Aula Orientalis 5, 1987, pag 303-306
Padró i Parcerisa Josep, les Collections Égyptiennes des musées de la Catalogne, Barcelona 2001
Porta Eduardo i Xarrié José Mº. Estudio Radiografico de la Momia Egipcia del Museo Diocesano de Vic.Información Arqueológica, num.7 1972.Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona
Saura i Sanjaume Marta. Els Sarcofags Egipcis dels Museus de catalunya i Balears. Tesi a la U.B 2000
MASDÉU, Costa C; MORATA, García L; MARTÍN, Ros R. (2008): Introducció a la col·lecció de teixits coptes del Museu Episcopal de Vic. Quaderns del Museu Episcopal de Vic, Vol. 2, Pag. 133-150.
altres referencies
aqui podeu veure la col.lecció
noticies
agraïments i crèdits