Museu del Càntir d’Argentona
.

Museu del Càntir
Plaça de l’Església, 9
 Argentona
www.museucantir.cat

aqui podeu veure la col.lecció
historia

El Museu del Càntir d’Argentona va ser fundat l’any 1975 mercès a la iniciativa d’una colla d’argentonins, els Amics d’Argentona, liderats per Jaume Clavell i Nogueras, historiador local i expert en ceràmica i terrissa, que va aportar quasi la totalitat de les peces amb què va ser inaugurat el museu el dia 3 d’agost, vigília de la 25a Festa del Càntir.

bibliografia
CALVO, Oriol. (2007): Guia del Museu del Càntir. Argentona.
CALVO, Oriol; ARNABAT M.Antonia (2001); Imatges del Càntir. Les representacions pictoriques d’un atuell de la mediterrania en la historia de l’art. Argentona
altres referencies
noticies
agraïments i credits