Museu de Menorca
.

Doctor Guàrdia s/n
07701 Maó
Tél:971350955 Fax.971350565
www.museudemenorca.htm
localitzador mapa virtual39º53’28.32″N  4º15’37.90″E

Aqui podeu veure la col.lecció
.
.
.
historia
El primer precedent de l’actual Museu de Menorca és el Museo Municipal de Mahón que va ser inaugurat el 4 de novembre de 1889, a l’antic edifici del Principal de Guàrdia, davant l’Ajuntament mateix. El seu promotor va ser Joan Seguí Rodríguez i els seus fons inicials es van formar amb donacions particulars.
El 1906 els seus fons van passar al museu de l’Ateneu, fins al 1944, en què es van integrar al recentment fundat Museo Provincial de Bellas Artes, organitzat per Félix Merino i M. Lluïsa Serra. El nou museu es va ubicar al palau de Can Mercadal, Seu de la Casa de Cultura i avui biblioteca pública.
L’any 1975, amb el nom de Museu de Menorca, s’integra a la xarxa del Patronato Nacional de Museos. L’edifici amenaça ruïna i es tanca al públic.
L’any 1980 s’accepta la donació a l’Estat d’un immoble de l’Ajuntament de Maó, l’antic convent dels franciscans, com a seu definitiva del Museu. El 1984 se’n va traspassar la gestió a la Comunitat Autònoma. L’any 1986 una part de l’edifici rehabilitat comença a funcionar: serveis administratius, taller, biblioteca.
L’exposició fa un recorregut per la història de l’illa. Al primer pis s’explica la prehistòria i la història antiga, al segon pis, des de l’edat mitjana al segle XX. Formen els fons materials de Menorca provinents de les col·leccions de l’anterior museu, d’excavacions fetes els vint darrers anys, i dipòsits i donacions de particulars i entitats.
bibliografia
  • Rosselló Bordoy G.- Sánchez Cuenca R.-Alonso Pedro de Montaner. Imhotep, hijo de Ptah.Mayuga 12. Palma 1974 pag.123-142+XI I. (Tirada apart de trabajos del Museo de Mallorca 17)
  • Fernandez Miranda. Revista Arqueologica 1981, pag.6-13
  • Almagro Bosch M. Las raices del arte Ibérico. Antigua, Historia y Arqueologia de las civilizaciones. de Papeles del Laboratorio de Arqueologia de la Universidad de Valencia 11, 1975.
  • Plantalamor Massanet, Lluís; Juan Benejam, Gustau; Pons Machadpo, Joaquín. Menorca i la mar a l´antiguitat.  Mahón: Govern de les Illes Balears, 2007.
  • López-Grande M.J., Velázquez F., Fernández Jordi H., Mezquida A. Amuletos de Iconografía Egipcia procedentes de Ibiza. Museu Arqueológic d’Eivissa. Eivissa 2014.
Aqui podeu veure la col.lecció
altres referencies
 El jaciment de Torre d’en Galmés (Alaior, Maó, Menorca. Illes Gimnesies).
noticies
.
agraïments i credits