Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera
.

Dalt de la Vila- Plaça de la Catedral 3
07800 Eivissa
Tél: 97 1301351
www.maef.es/
maef@telefonica.net
localitzador mapa virtual38º54’25.19″N  1º26’11.61″E

Aqui podeu veure la col.lecció


.
.
historia
El primitiu Museu s’ubicava a la capella del Salvador i la sala de la Universitat, ambdues construïdes el segle XV, que fins a 1838 havien estat seu de l’Ajuntament. Posteriorment fou ampliat amb el baluard de Santa Tecla (segle XVI). Totes aquestes antigues construccions varen ser cedides per l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Eivissa. En l’actualitat, sense reformes que n’afectin l’estructura original, han estat adaptades per fer la funció de museu.
El Museu Arqueològic és l’institució que conserva, investiga i exhibeix les restes materials del passat històric de les illes d’Eivissa i Formentera, les quals eren anomenades pels autors classics Illes Pitiüses, diferenciant-les de les illes Balears de mallorca i Menorca.
Està emplaçat a la part alta de la ciutat antiga -Dalt Vila- a la Plaça de la Catedral, on es troben el Castell, la casa del Bisbe, la casa de la Cúria, l’antiga Llotja avui convertida en “es Mirador” -des d’on visualment es domina la ciutat baixa (La Marina) el port i el modern eixample-, i l’església de Santa Maria, constituïda en Catedral l’any 1785.
Aquest Museu fou creat l’any 1907, gràcies a la donació a l’Estat de la col.lecció reunida per la Societat Arqueològica Ebusitana que, des de la seva fundació l’any 1903, havia excavat a diversos indrets d’Eivissa i Formentera (principalment a les necròpolis del puig des Molins, sa Barda i ses Torres, i als santuaris de s’illa Plana i es Cuieram)
El contingut de l’actual exposició permanent abraça més de tres mil anys d’història de les Pitiüses -des dels primers pobladors fins a la conquista catalana de 1235. Està dividit en sis àrees:prehistòria, colonització fenícia, època púnica, època romana altimperial, època romana baiximperial i antiguitat tardana, i època medieval Islàmica
bibliografia
  • Fernandez Jordi H. – Padro Josep. Escarabeos del Museo Arqueologico de Ibiza. Treball MAI, 1982.
  • Baqués Estapé Llorenç. Escarabeos egipcios de Ibiza. Ampurias 36-37 1974-1975, pag.87-146
  • Fernandez Jordi H. – Padro Josep. Amuletos tipo egipcio museo arqueologico de Ibiza. Treball MAI.
  • Padro Josep. Divinidades Egipcias en Ibiza. I-V Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica . Ibiza 1986-89.Museu Arqueològic d’Eivissa
  • Padro Josep. La Glíptica Fenicio-Púnica y los Escarabeos de Ibiza. Producciones Artesanales Fenicio – Púnicas. VI Jornadas de Arqueollogía Fenicio – Púnica. Ibiza 1991.
  • Benjamí Costa, Jordi H. Fernandez. Magia y Supertición en el Mundo Fenicio – Púnico. XXI Jornadas de Arqueología Fenicio – Puníca. Eivissa 2006.
  • López-Grande M.J., Velázquez F., Fernández Jordi H., Mezquida A. Amuletos de Iconografía Egipcia procedentes de Ibiza. Museu Arqueológic d’Eivissa. Eivissa 2014.

Aqui podeu veure la col.lecció

altres referencies
Del fenici YBSM, Ybusim fa referencia al nom de l’illa com al del deu egipci Bes.
noticies
El Museu a 2015, resta tencat per obres.
agraïments i credits