Museu de Montserrat MDM

.

Museu de Montserrat
Plaça de Santa Maria, s/n
08199 Montserrat (Barcelona)
Tel.938777745 Fax.938777736
www.museudemontserrat.com
localitzador mapa virtual41º35’34.49″N 1º50’10.59″E

historia
Situat a la mateixa explanada del Monestir, a la plaça de Santa Maria, conté altres  col·leccions:

  • Pintura antiga
  • Orfebreria religiosa
  • Pintures i escultures modernes
  • Nigra Sum
  • Arqueologia de l’Orient Bíblic
La col·leccio d’arqueologia de l’orient bíblic basada amb objectes, representatius de les cultures de Mesopotàmia, Xipre, Egipte i Terra Santa. Fou inagurat el 27 d’abril de l’any 1911.
Aquesta col·lecció la formen peces portades de Roma, Palestina, Iran, Egipte, etc.,  en un intent per part del PareBonaventura Ubach i Medir (1879-1960) d’il·lustrar el món de la Bíblia
El museu fou ampliat en 1923, 1927, el 1992 amb el llegat de Xavier Busquets, aixi con d’altres donacions, les mes recents han estat la col.lecció de teixits coptes de Ramon N. Soler Vilabella, i la dels fons d’art i arqueologia de l’antiga Banca Catalana.
Tambe el Museu es dipositari del llegat de papirs de la Fundacio Roca-puig
bibliografia
La Plana Josep de C., Macià Teresa, Costa Salvador, Museo de Montserrat. Guia de visita, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1998
Pons Mellado Esther, Terracotas Egipcias de Época Greco-Romana del museo de montserrat. Aula Orientali-Supplementa, Editorial Ausa, Sabadell 1995
Guiu Camps P., Egipte en el pensament del P.Bonaventura Ubach,en Primeres jornades d’història antiga, Museu de Montserrat 11 d’octubre 1997, Cuaderns d’Egiptología Mizar número 3, Barcelona 1998
Barbado Mariscal Pedro, Masó Ferrer Felip, i Montero Fenollós Juan Luis, Museo de Montserrat, Sección de Arqueología del Oriente Bíblico, Revista de Arqueología nº196 Zugarto Ediciones, agosto 1997
Figueras i Palá Pau, (Antoni M.Figueres), Estatuillas egipcias de personas,, Boletin de la Asociación Española de Orientalistas, año V, Madrid 1969, pag. 155-173
Llagostera Cuenca esteban, Estudio radiologico de las momias del museo del oriente biblico de montserrat, Boletin asociación española de orientalistas, any XIX, pag 293-319. Madrid 1983
Ogdon Jorge Roberto, Una nota sobre la propietaria del ataud egipcio del Museo del Oriente Bíblico de Montserrat, In Memorian Lorenzo Baqués Estapé, Boletín de la Asociación Española de orientalistas 1988
Padró i Parcerisa Josep, Bibliografia Egiptologica Barcelonesa 1, 1994 Barcelona, SCE
Dalmau i Ribalta, Bernabe, fotografies : Orozco i arxiu Everest, El Monasterio de Montserrat, Colección Iberica, Editorial Everest, 1986
Baqués Estapé Lorenzo, Galería de personajes en las piezas egipcias de los museos catalanes y museo balear,I, II, III, IV i V. , Información Arqueológica nº11, 12,13 i 14. Barcelona 1973*Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de Barcelona
Padró i Parcerisa Josep, les Collections Égyptiennes des musées de la Catalogne, Barcelona 2001
Revista Societat Catalana Amics Orient Proxim Antic, ERIDU, nº 2 1999 pag 32-34
Revista Nilus numeros 9 i 10, Societat Catalana d’Egiptologia, Barcelona 2001
Turell Coll Lluís G., Història antiga i Arqueologia al Museu de montserrat, Fòrum d’encontre i escola oberta.Serra d’Or, núm.552 desembre 2005
Baqués Estapé Lorenzo, Escarabeos Egipcios, Ampurias, 31-32, 1969-70. pag.295-304
Baqués Estapé L. Las colecciones de antigüedades egipcias en los museos de cataluña y baleares. Información Arqueológica.num.22 Extraordinario. Barcelona 1976*Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de Barcelona*pag.102-103
Baqués Estapé L. I Porta Ferrés E. Comunicaciones Las momias egipcias de los museos de cataluña y Baleares- Estudios de laboratorio sobre los restos egipcios en museos de cataluña y Baleares.en Información Arqueológica. Barcelona 1973*Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de Barcelona
La Plana Josep de C., Ribera Ramón, Museo de Montserrat. Museu de l’Orient Bíblic, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1979
Costa Llerda Salvador, L’Arqueología de l’Orient Bíblic al Museu de Montserrat, Revista Serra d’Or 517, gener 2003 pag.42-47
Guiu Camps P., Costa i Llerda Salvador, Baqué i Manzano Lucas, Garcia i Vilalta Jordi, La secció d’egipte del Museu de Montserrat, en Primeres jornades d’història antiga, Museu de Montserrat 11 d’octubre 1997, Cuaderns d’Egiptología Mizar número 3, Barcelona 1998
Vivó i Posada Jaume, Cons funeraris: més d’un segle i mig a la recerca del seu significat, en Primeres jornades d’història antiga, Museu de Montserrat 11 d’octubre 1997, Cuaderns d’Egiptología Mizar número 3, Barcelona 1998
Padró i Parcerisa, Josep. Historia de l’Egipte faraónic. Alianza Editorial.Madrid. 1996
Saura i Sanjaume Marta. Els Sarcofags Egipcis dels Museus de catalunya i Balears. Tesi a la U.B 2000
La Col.lecció Egipcia del Museu de Montserrat, varis autors, coordinació Javier Uriach i Jaume Vivó. Barcelona 2008, editat per Museu de Montserrat i Societat Catalana d’Egiptologia
Dom Bonaventura Ubach: L’home, el monjo, el biblista. Romuald M. Díaz i Carbonell: pròleg de Aureli M. Escarré, Abat de Montserrat. Editat per Aedos, 1962. D LVIII 8º 2127
altres referencies
fotografia interior / plana web www.abadiamontserrat.net.
fotografia exterior / plana web www.juergen-reichmann.de/europa/e/barcelona/.
fotografies referenciades / Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat
.
noticies
agraïments i credits
A la biblioteca de l’UAB
A la biblioteca de l’UB
Societat Catalana d’Egiptologia
Biblioteca de Montserrat
Sr Jaume Vivo