Museu d’Arqueologia de Catalunya -Ullastret
.

Puig de Sant Andreu, s/n
17114 Ullastret
Tel. 972179058 – 972204637
macullastret.cultura@gencat.net
www.mac.cat/Ullastert
localitzador mapa virtual42º00’27.50″N  3º04’37.65″E

L’ENTITAT AUTÒNOMA MUSEUS D’ARQUEOLOGIA

Té per objecte la gestió del Museu d’Arqueologia de Catalunya i del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona pretén impulsar i coordinar al màxim nivell les iniciatives vinculades amb la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni arqueològic del nostre país. El museu d’Arqueologia de Catalunya actualment, el formen els museus arqueològics de Barcelona i Girona, la ciutat grecoromana d’Empúries, el conjunt històric d’Olèrdola, el jaciment ibèric d’Ullastret, i també el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC).
La seu de Ullastret està ubicada l’jaciment Iberic d’Ullastret l’alt Emporda.

aqui podeu veure la col.lecció
historia
El poblat ibèric del Puig de Sant Andreu d’Ullastret és un dels més grans de Catalunya. Es data des del s.VI aC fins al principi del s.II aC. Es troba en el territori que els autors antics varen asssignar a la tribu ibèrica dels indiketes.
L’exposició permanent del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Ullastret presenta una bona part de les troballes procedents de les excavacions arqueològiques del jaciment.
Ullastret, dintre l’àrea d’influència directa d’Empúries, lloc del primer desembarcament romà, va ésser abandonat en el primer quart del s.II aC.
Uns 500 m. al NE d’aquest jaciment es troba el poblat de l’Illa d’en Reixac, coetani i pertanyent probablement a la mateixa comunitat.
bibliografia
Padró i Parcerisa Josep, les Collections Égyptiennes des musées de la Catalogne, Barcelona 2001
Padró i Parcerisa josep, L’Egipte Antic i Catalunya, Catedra de Cultura Catalana “Samuel Gili i Gaya” Lleida, 1976.
Martín i Ortega M., Ullastret, Guies del Museu d’Arqueologia de Catalunya. Museu d’Arqueologia de Catalunya. Girona 1997
Padro i Parcerisa Josep. Egyptian-type Documents from the Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest, Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l’Empire Romain, T,65, Leiden, vol.I, 1980: vol.II,1983: vol III, 1985
Padro i Parcerisa Josep. Los Aegyptiaca Prerromanos de la península Ibérica.Actas del Congreso “El Mediterráneo en la Antigüedad: Oriente y Occidente”. Sapanu. Publicaciones en Internet II (1998)
Oliva Prat Miguel. Las excavaciones arqueologicas del yacimiento preromano de Ullastret , Bajo Ampurdan (Gerona). Tesi Doctoral a la UB 1970
altres referencies

noticies
agraïments i credits
a Sra. Aurora Martin del Museu