Museu Arqueològic de Sant Fulgenci
.

Plaça de la Constitució, 4
Sant Fulgenci – Alacant
Tel.966794020 Fax.966794430
localitzador mapa virtual38°06′43″N 0°43′09″O

Si cliqueu a “visitar col·lecció” l’enllaç us portarà a les peces trobades al jaciment del Molar, que ara estan dipositades al museu arqueològic d’Alacant
aqui podeu veure la col.lecció
historia
Jaciment “El Molar” a Sant Fulgenci: (Segle VI aC.), és una necròpolis de l’època ibèrica. Les restes materials trobats confirmen el ritual funerari que realitzaven, la cremació, habitual en el món ibèric. Hi ha també restes de címbals, copes i àmfores.
Situació: marge esquerra del riu Segura.
Sant Fulgenci és un municipi del Baix Segura en la marge esquerra del riu
bibliografia
Padro i Parcerisa Josep. Egyptian-type Documents from the Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest, Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l’Empire Romain, T,65, Leiden, vol.I, 1980: vol.II,1983: vol III, 1985.
PADRÓ PARCERISA, J. Los objetos de tipo egipcio de la necrópolis de El Molar (Sant Fulgenci, Alicante) y su problemática. pp.133-142.  CUADERNOS DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA CASTELLONENSES 2. 1975
Monraval Sapiña M. La necrópolis ibérica de El Molar (S. Fulgencio-Guardamar del Segura, Alicante). Diputación Provincial de Alicante, 1992.
Padró i Parcerisa, J., «Datos para una valoración del ‘factor egipcio’ y de su incidencia en los orígenes del proceso de iberización», Ampu- rias 38-40, 1976-78, 487-509.
Arribas i Wilkins. La Necropolis Fenicia. Pyrenae 5.
Senent Ibañez J., Excavaciones Necropolis El Molar. JSEA memoria 107. Madrid 1930.
Olcina Doménech Manuel H. Ramon Sanchez Julio J. Objetos egipcios en Alicante. MARQ alacant 2010 (text de Carolina Domench Belda)
altres referencies
Si cliqueu “visitar col·lecció” l’enllaç us portarà a les peces trobades al jaciment del Molar, que ara estan dipositades al museu arqueològic d’Alacant
aqui podeu veure la col.lecció
noticies
agraïments i credits