Museu Bíblic de Mallorca
.

Museu Bíblic de Mallorca
carrer seminari, 4
07001 Palma de Mallorca
Tél: 97 121 31 00 – 97 172 38 60
http://museubiblic.wordpress.com
localitzador mapa virtual39º34’00.83″N  2º39’13.98″E

aqui podeu veure la col.lecció
.
.
historia
Tambe dit Museu Biblic del Seminari Conciliar de Sant Pere de Palma de Mallorca, data els primers treballs de constitució cap a l’any 1913 amb els treballs dels seminaristes Juan Mira, Pere J.Gelabert i Tomas Payeras. Tot sota l’iniciativa de el Dtor. D. Pere Juan Campins i del rector del seminari Bartomeu Pascual Marroig.
En el propi museu, hi ha el escrit de supor del Papa Pius X.
El museu disposa de mes  de 750 peces que refletteixen el mont biblic.
bibliografia
Baqués Estapé Llorenç, Escarabeos Egipcios y sellos del Museo Biblico del Seminario Diocesano de Palma (Mallorca), Boletin de la Asociación Española de Orientalistas XII, 1976. pag.133-147.
Baqués Estapé Llorenç, Galeria de Personajes en las piezas Egipcias de los Museos Catalanes y Museo Balear, Información Arqueologica, 1973, pag 10-14
Baqués Llorenç, Campillo Domènec, Padró Josep, Porta Eduard, Xarrie Josep Ma., Les mòmies egípcies dels museus catalans i balears. Nilus 9, SCE 2000.
Saura i Sanjaume Marta. Els Sarcofags Egipcis dels Museus de catalunya i Balears. Tesi a la U.B 2000, publicat a Nilus 10, SCE, 2001
altres referencies
  • Padró i Parcerisa Josep, les Collections Égyptiennes des musées de la Catalogne, Barcelona 2001
  • Baqués Llorenç, Catálogo inventario de las piezas egipcias del Museo Episcopal de Vic, Ampurias 33-34, veure nota número 4, peu de pag.210
aqui podeu veure la col.lecció
noticies
Segons mallorcaquality.com, la momia del museu fou un regal Britanic, previ, al bisbe Campins, en un intent de compra dels Rimmonims del segle XIV, peces uniques en el mont, i exposades en aquest Museu. Semble ser que en els temps del gobern alemany d’Adenauer, es va seguint intentan-lo.
agraïments i credits
al pare Sr. Francesc Ramis Darder