Museu i jaciment arqueològic de L’Alcudia
.

Parc Arqueològic i Museu de l’Alcudia
Ctra. Dolores, km 2
03290 Elche
localitzador mapa virtual38º14’12.24″N 0º39’35.39″O

aqui podeu veure la col.lecció

historia
El jaciment ocupa una superfície d’unes 10 ha. Durant segles ha estat terra de labor i pedrera per a recuperar roques i carreus per als edificis d’Elx i el seu entorn. A finals del segle XIX s’hi va implantar el regadiu, la qual cosa va comportar una intensa remodelació del terreny que va propiciar l’aparició de restes antigues, entre aquestes la Dama d’Elx.
Els vestigis arqueològics visibles s’estenen per tota la superfície del jaciment. Hi ha també dos edificis moderns: el Centre d’Interpretació i el Museu nou, ubicat a l’entrada del jaciment. El Museu antic, per la seua banda, està situat a la zona central.ha. Durant segles ha estat terra de labor i pedrera per a recuperar roques i carreus per als edificis d’Elx i el seu entorn. A finals del segle XIX s’hi va implantar el regadiu, la qual cosa va comportar una intensa remodelació del terreny que va propiciar l’aparició de restes antigues, entre aquestes la Dama d’Elx.Els vestigis arqueològics visibles s’estenen per tota la superfície del jaciment. Hi ha també dos edificis moderns: el Centre d’Interpretació i el Museu nou, ubicat a l’entrada del jaciment. El Museu antic, per la seua banda, està situat a la zona central.ha. Durant segles ha estat terra de labor i pedrera per a recuperar roques i carreus per als edificis d’Elx i el seu entorn. A finals del segle XIX s’hi va implantar el regadiu, la qual cosa va comportar una intensa remodelació del terreny que va propiciar l’aparició de restes antigues, entre aquestes la Dama d’Elx.Els vestigis arqueològics visibles s’estenen per tota la superfície del jaciment. Hi ha també dos edificis moderns: el Centre d’Interpretació i el Museu nou, ubicat a l’entrada del jaciment. El Museu antic, per la seua banda, està situat a la zona central.ha. Durant segles ha estat terra de labor i pedrera per a recuperar roques i carreus per als edificis d’Elx i el seu entorn. A finals del segle XIX s’hi va implantar el regadiu, la qual cosa va comportar una intensa remodelació del terreny que va propiciar l’aparició de restes antigues, entre aquestes la Dama d’Elx.Els vestigis arqueològics visibles s’estenen per tota la superfície del jaciment. Hi ha també dos edificis moderns: el Centre d’Interpretació i el Museu nou, ubicat a l’entrada del jaciment. El Museu antic, per la seua banda, està situat a la zona central.ha. Durant segles ha estat terra de labor i pedrera per a recuperar roques i carreus per als edificis d’Elx i el seu entorn. A finals del segle XIX s’hi va implantar el regadiu, la qual cosa va comportar una intensa remodelació del terreny que va propiciar l’aparició de restes antigues, entre aquestes la Dama d’Elx.Els vestigis arqueològics visibles s’estenen per tota la superfície del jaciment. Hi ha també dos edificis moderns: el Centre d’Interpretació i el Museu nou, ubicat a l’entrada del jaciment. El Museu antic, per la seua banda, està situat a la zona central.
bibliografia
Ramos Folqués Alejandro. La Alcudia de Elche, antes y durante la dominación púnica. Crónica del I Congreso Nacional de Arqueologia y del V congreso Arqueológico del Sudeste. Almeria 1949 pag. 204-208
Escolano Poveda Marina. El escarabeo egiptizante de La Alcudia (Elche, Alicante). Lucentum XXV, 2006. pp. 71-76
Padro i Parcerisa Josep. Egyptian-type Documents from the Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest, Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l’Empire Romain, T,65, Leiden, vol.I, 1980: vol.II,1983: vol III, 1985.
Gamer-Wallert Ingrid. Ägyptische und ägyptisierende Funde von der iberichen Halbinsel, Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe B, Nr.21, Wiesbaden, 1978.
altres referencies
La Fundació Universitària d’Investigació Arqueològica l’Alcúdia gestiona un ampli conjunt arqueològic en el qual es poden contemplar restes i materials datats entre el IV mil·leni a. n. e. i el segle VIII d. n. e.
aqui podeu veure la col.lecció

noticies
agraïments i credits