Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic 
.

.
Carrer Santa Maria, 1
08500 Vic
Tel.93 889 44 32
www.abev.net

L’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic és un conjunt documental i bibliogràfic singular pel seu volum i el seu abast cronològic. Conté la documentació generada al llarg de dotze segles per les institucions eclesiàstiques del bisbat de Vic, i d’altres fons no eclesiàstics de gran significació que ha anat aplegant al llarg del temps. Conté també la Biblioteca Episcopal, que destaca pel volum dels seus fons i per la seva antiguitat, amb prop de 200 incunables i més de 300 manuscrits des del segle VIII. Això i el fet que ha estat un dels centres cabdals en la cultura catalana moderna confereixen a l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic una especial rellevància i projecció, tant a nivell nacional com internacional.
historia
La construcció del Palau Episcopal de Vic , s’articula a l’entorn d’un pati central. La part més propera a la catedral fou construïda en temps del bisbe Francisco de Veyán (1784-1815), excepte la tribuna de damunt del portal d’entrada, que fou manada construir pel bisbe Torras i Bages. La part sud és anterior i data del període del bisbe Jaume de Copons (1665-1674). L’any 1907, l’arquitecte Josep M. Pericas va reformar la tribuna sobre la porta principal seguint directius noucentistes.
bibliografia
http://www.auriga.cat/index.php/inventari-papirologic
 XAVIER M. VICENS. UN PAPYRUS DE BAOUÎT CONSERVÉ À L’ARCHIVE ET BIBLIOTHÈQUE ÉPISCOPALE DE VIC. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 185. Bonn (2013) 232–234
zeitschrift für papyrologie und epigraphik online:
http://ifa.phil-fak.uni-koeln.de/8059.html
http://issuu.com/bibmontserrat/docs/auriga69
Xavier M. Vicens. Un Papir de Babuit conservat a l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic. Inventari papirològic de Catalunya. Auriga 69. Barcelona (2014) 20-22.
altres referencies
Miquel dels Sants Gros i Pujol
Vic, Osona, 1933. Liturgista i historiador, Catalá.
Estudià a Vic i a París, i fou ordenat sacerdot el 1956. Professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i canonge de la seu de Vic, la seva obra d’investigador és dedicada a l’estudi dels còdexs i a l’edició de texts litúrgics primitius catalans, del s VII al s XV. Són notables les seves edicions de texts inèdits de l’Oracional visigòtic tarragoní de Verona, dels Ordines pontificals de Narbona del s IX passats a Catalunya i països d’influència, i també dels tropers-prosers conservats a Catalunya. El 1978, mort Eduard Junyent, el succeí en la direcció del Museu i de l’Arxiu i la Biblioteca Episcopals de Vic. Membre corresponent de diverses societats científiques, com ara l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona i membre fundador de la Societat Catalana d’Estudis Litúrgics (filial de l’Institut d’Estudis Catalans). Estudia a Vic, amb estudis inicials al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic, entrà el Seminari de la seva ciutat. Acabats aquests estudis i ordenat de prevere (1956), amplià la seva formació a l’Institut Superior de Litúrgia de París, d’on obtingué el grau de Magister sacrae liturgiae i s’especialitzà en història del culte cristià amb la tesi L’ordo catalano-Narbonès per a la consagració d’esglésies (1966). Ja a Vic, va ser professor i vicerector (1978) del Seminari. 
aqui podeu veure la col.lecció
noticies
Conveni de col·laboració amb la revista Auriga 
La revista Auriga catalogarà una col.lecció de papirs grecs i coptes, d’acord amb el conveni de col.laboració, signat a Vic, pel qual investigadors d’aquesta publicació, experts en papirologia, catalogaran la col.lecció de papirs P. MSG-ABEV.
L’acord inclou l’estudi, inventari, classificació, transcripció, traducció i edició de la col.lecció, així com la seva publicació a la revista Auriga, en els propers tres anys.
Aquest acord s’enmarca en l’aposta per la recuperació de la tradició papirològica que històricament ha tingut Catalunya i que la revista Auriga des de fa uns anys ha promocionat amb diverses accions, com ara l’organització de cursos de papirologia en el marc de les escoles d’estiu del Col.legi de Doctors I Llicenciats en Filosofia I en Lletres de Catalunya, l’inici de l’Inventari Papirològic de Catalunya, la publicació de diversos articles a la revista sobre aquest àmbit i promovent la creació de l’únic màster en Papirologia de l’Estat espanyol, que es va impartir a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.La Col.lecció P. MSG-ABEV, ubicada a Vic, conté papirs grecs i coptes des del segle III aC. És propietat de Miquel dels Sants Gros.Els investigadors principals d’aquesta col.lecció són Montserrat Tudela i Xavier Vicens.
agraïments i credits
  • Revista Auriga