Puig des Molins – Museu Monogràfic i Necròpolis Púnica
.

Via Romana, 31
07800 Eivissa
Tél: 97 1301351
web puig des molins

Aqui podeu veure la col.lecció
historia
La història del Museu Monogràfic del Puig des Molins s’inicia el 8 d’octubre de 1929,  i es la continuitat del jaciment de Puig de Molins, lloc de trobada de les restes egipcies i egipticiants exposades al Museu d’Eivissa que esta situat a dalt de la Vila.
El desembre de 2012, fou reoberta la seu de l’anomenat Museu Monogràfic de Puig des Molins, que estava en obres fins la data. Tan i així encara es podia visitar les tombes púniques mes ben conservades de la Mediterrània Occidental.
bibliografia
  • Fernandez Jordi H. – Padro Josep. Escarabeos del Museo Arqueologico de Ibiza. Treball MAI, 1982.
  • Baqués Estapé Llorenç. Escarabeos egipcios de Ibiza. Ampurias 36-37 1974-1975, pag.87-146
  • Fernandez Jordi H. – Padro Josep. Amuletos tipo egipcio museo arqueologico de Ibiza. Treball MAI.
  • Padro Josep. Divinidades Egipcias en Ibiza. I-V Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica . Ibiza 1986-89.Museu Arqueològic d’Eivissa
  • Padro Josep. La Glíptica Fenicio-Púnica y los Escarabeos de Ibiza. Producciones Artesanales Fenicio – Púnicas. VI Jornadas de Arqueollogía Fenicio – Púnica. Ibiza 1991.
  • Benjamí Costa, Jordi H. Fernandez. Magia y Supertición en el Mundo Fenicio – Púnico. XXI Jornadas de Arqueología Fenicio – Puníca. Eivissa 2006.
altres referencies
altres imatges
agraïments i credits