Museu d’Arqueologia de Catalunya -Barcelona-MAB

Passeig de Santa Madrona, 39.  Barcelona
Tel. 93 424 65 77   Fax. 93 424 56 30
mac.cultura@gencat.cat
www
localitzador mapa virtual41º22’12.61″N  2º09’27.34″E

L’ENTITAT AUTÒNOMA MUSEUS D’ARQUEOLOGIA

Té per objecte la gestió del Museu d’Arqueologia de Catalunya i del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona pretén impulsar i coordinar al màxim nivell les iniciatives vinculades amb la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni arqueològic del nostre país.
El museu d’Arqueologia de Catalunya actualment, el formen els museus arqueològics de Barcelona i Girona, la ciutat grecoromana d’Empúries, el conjunt històric d’Olèrdola, el jaciment ibèric d’Ullastret, i també el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC). La seu de Barcelona està ubicada a l’antic Palau d’Arts Gràfiques, construït a Montjuïc, a Barcelona, amb motiu de l’Exposició Universal del 1929.

aqui podeu veure la col.lecció
historia
Els antecedents remots de les col·leccions del museu es troben en la tasca de recuperació duta a terme durant el segle XIX per institucions com la Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona o la Comissió Provincial de Monuments. L’any 1879 l’Estat crea el Museu Provincial d’Antiguitats, a la capella de Santa Àgata. A partir de 1882 es creen al parc de la Ciutadella, per iniciativa municipal, un seguit d’instal·lacions museístiques, fins a la fundació, l’any 1915, del Museu d’Art i del Museu d’Arquelogia a l’antic arsenal de la Ciutadella (actual Parlament de Catalunya).
El 1932, La Generalitat republicana funda el nou Museu d’Arqueologia de Catalunya a l’edifici on es troba actualment, el Palau d’Arts Gràfiques, un pavelló d’inspiració renaixentista de l’Exposició Universal del 1929, que s’inaugurà el 1935 amb Pere Bosch Gimpera com a director. El Museu recull les col·leccions d’arqueologia del Museu del Parc de la Ciutadella, el fons lapidari de Santa Àgata, pertanyent a l’Estat a més de nombrosos fons de diverses procedències. Després de la Guerra Civil (1939) es transfereix la gestió del Museu – ara nomenat museu Arqueològic de barcelona – a la Diputació de Barcelona.
S’obre una llarga etapa en què es produeixen, gradualment, diverses reformes i ampliacions de l’exposició permanent, com també la reorganització dels serveis i les dependències internes. Paral·lelament, el museu assumí funcions de salvaguarda del patrimoni arqueològic i desenvolupà nombrosos programes d’excavacions arqueològiques. El 1995 la Diputació va transferir la gestió del museu a la generalitat de catalunya, de manera que va passar a formar part del Museu d’Arqueologia de Catalunya.
bibliografia
Baqués Estapé L. Las colecciones de antigüedades egipcias en los museos de cataluña y baleares. Información Arqueológica.num.22 Extraordinario. Barcelona 1976*Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona*pag.102-103
Baqués Estapé Lorenzo, Galería de personajes en las piezas egipcias de los museos catalanes y museo balear, I, II, III, IV, V-, Información Arqueológica nº10, 11, 12, 13 i 14. Barcelona 1973*Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona*
Griñó Raimundo, Sobre un cono funerario egipcio con inscripción del Museo Arqueológico de Barcelona, Ampurias XXX, 1968. pag.253-261
Padró i Parcerisa Josep, les Collections Égyptiennes des musées de la Catalogne, Barcelona 2001
Padró Parcerisa Josep. Ingrés d’una col·lecció d’amulets egipcis al museu d’arqueologia de Barcelona. Ampurias 41-42 1979-1980. pag.417-419
Saura i Sanjaume Marta. Els Sarcofags Egipcis dels Museus de catalunya i Balears. Tesi a la U.B 2000
Botet i Sisó, Joaquin. Discursos leidos en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. 27 Diciembre 1908. Establecimiento Tipografico de Dolores Torres.Gerona 1908
altres referencies
La molt important Biblioteca del museu compté, matèries de Prehistòria i Història Antiga, Medieval i Etnologia entre altres, el seu fons es de 35.560 llibres i 1554 publicacions periòdiques
aqui podeu veure la col.lecció

noticies
Setembre 2010:
Inaugurades les sorprenents noves sales del museu, excepcional treball.
.
agraïments i credits