Museu Societat Arqueològica Lul·liana 
.

.
Museu Societat Arqueològica Lul·liana
carrer de Monti-Sion, 9
07001 Palma
Illes Balears
arqueologicaluliana@gmail.com
web Societat arqueològica Lul·liana

aqui podeu veure la col.lecció
.
.
historia

La Societat Arqueològica Lul·liana neix el mes de gener 1880 quan un grup de col·legiats de la Sapiència de Palma es proposen reunir un fons per fundar un museu on salvaguardar el patrimoni dispers.
El nucli primitiu, format per una desena de persones, augmentà en poc temps i es constituí com a una societat d’acord amb la llei vigent. Els principals objectius de la SAL es fixaren aleshores en la recuperació de la figura i l’obra de Ramon Llull, l’estudi i conservació del patrimoni de Mallorca, i la formació d’un museu, línies de treball a les que l’entitat s’ha dedicat al llarg de la seva trajectòria. 

bibliografia
Guerrero Ayuso, V.M., “Materiales arqueológicos ebusitanos del legado Mulet en la Sociedad Arqueológica Luliana”, BSAL 40 (1984), pp. 39-76.
Al llarg de més de cent trenta anys d’existència la SAL ha mantingut la seva missió original en una trajectòria constant, esdevenint una entitat de referència a les illes.
La seu de la SAL és el Casal de Ca n’Aguiló, antiga casa de l’erudit Estanislau de Kostka Aguiló.
 Aquí s’hi troben part de les col·leccions i la biblioteca de l’entitat, especialitzada en història de Mallorca.
aqui podeu veure la col.lecció
noticies
El Bolletí de la SAL (BSAL) fou des del primer moment un instrument fonamental, i, de fet, no ha deixat de publicar-se en tots aquests anys, esdevenint la publicació de referència dels estudis històrics de les Balears.
agraïments i crèdits