La Traducció dels textos de les Piràmides de l’antic Egipte al català.
Un treball excepcional.

Fruit d’un dels projectes de la URE, Unitat de recerca Egiptològica, de l’Institut del Pròxim Orient Antic. Universitat de Barcelona.
Aquesta primera traducció i publicació al català dels Textos de les Piràmides, feta a partir de l’original en escriptura jeroglífica, representa la culminació d’un dels projectes més ambiciosos endegat per aquesta unitat de recerca egiptològica.

L’esquema bàsic d’aquest corpus literari religiós, el més antic de la civilització egípcia, es mou entre dos conceptes cabdals, perpetuïtat (Re) i eternitat (Osiris), a partir dels quals hom verifica el pes que tingueren les diferents tradicions cosmològiques, molt especialment les d’Heliòpolis i Abidos, en la visió transcendental del poder reial a Egipte durant el final del Regne Antic (dinasties V i VI). Observats de ben a prop, alguns passatges fan referència al sentit mistèric d’uns rituals, en els quals el mite, com a clau de volta, ens porta a entendre la piràmide no simplement com un monument funerari, sinó com un mecanisme genètic destinat a fer ultrapassar la mort i a garantir la integració del rei, el faraó, en els cicles de l’univers al costat dels déus.

Lluc Baqué i Manzano
Els Textos de les Piràmides de l’antic Egipte.
Piràmides d’Unis, Teti, Pepi I, Merenre, Pepi II i Neit
(Traducció, introducció i notes)
Aula Orientalis Suplementa 28
Editorial AUSA, Sabadell
Format : 480 pàgs .
Mida : 21 x 30
Enquadernació : rústica
Edició: 2012
I.S.B.N. : 9788447711666
Llengua : català 

En aquesta obra s’aborda per primera vegada la traducció al català dels Textos de les Piràmides , realitzada a partir de l’original en escriptura jeroglífica . Aquest corpus literari religiós , el més antic de la civilització egípcia , ens introdueix de primera mà en les diferents tradicions cosmològiques i els seus rituals mistèrics , vinculats a la figura del rei en el seu viatge al més enllà i la seva integració en els cicles còsmics al costat de els déus .

La traducció dels Textos de les Piràmides que ens proposa Lluc Baqué es fonamenta en un estricte anàlisi de l’original i en una rigorosa metodologia científica , completant , així mateix , amb un convenient aparell crític i un exhaustiu estudi de les diferents variants textuals . Es tracta , per tant , d’una obra imprescindible que ha de permetre al lector especialitzat i a les persones interessades en la disciplina egiptològica , indagar sobre el caràcter mític de la funció real a Egipte , a finals del Regne Antic ( dinasties V i VI ) , des de la visió transcendental que es tenia de la naturalesa divina del faraó.

Lluc Baqué Manzano es va doctorar en Estudis Orientals , en l’especialitat d’Egiptologia , per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Paul – Valéry , Montpeller III . Ha treballat com Charge de Recherche Associé al Centre Nationale de la Recherche Scientifique ( CNRS , França ) . Actualment , és membre de l’Institut del Pròxim Orient Antic de la Universitat de Barcelona ( IPOA – UB ) i codirector de la Unitat de Recerca egiptològica ( URE ) d’aquest mateix institut . És autor de nombrosos articles apareguts en revistes especialitzades i algunes de les seves monografies es troben publicades dins de les sèries sobre l’antic Egipte de Llibreria Mizar .