INVENTARI PAPIROLÒGIC DE CATALUNYA

EL PAPIR DE LA DAMA BARY
Luis Manuel González

Document: papir egipci
Datació: Dinastia XIX (1307-1196 aC)
Ubicació: Museu Egipci de Barcelona
Número d’inventari: E-615
Dimensions: Llargària (385,5 cm) Alçada (3-6,5 cm)
Format: rotlle desplegat (part inferior)

Contingut:
A. Dos personatges en postura d’adoració identificables com la Dama Bary i el seu espòs.
B. Text redactat en jeroglífics cursius i distribuït en onze registres verticals. Permet identificar el papir com a part d’un exemplar del Llibre dels Morts, concretament el capítol 168B (anomenat “de les ofrenes”). És un text poc documentat del qual únicament es coneixen vuit versions. La raresa del text rau en el fet que és tracta d’un capítol addicional, no integrat en les quatre grans seccions que inclouen els quasi 200 que componen el Llibre dels Morts.
C. Al llarg de columnes verticals dividides en tres registres (el papir de Bary únicament conserva l’inferior) s’exposa la consagració per part del difunt d’ofrenes que ha reservat per a les diferents divinitats de les “cavernes” (quereret).

Escriptura:
– Recto:
Prenent coma referència exemplars conservats en altres museus s’han pogut resoldre alguns buits del papir de Bary. Així, una frase fixa i definitòria del propòsit del capítol 168B i:

”Se’ls ha consagrat una porció (de les ofrenes) que hi ha a la terra”

També s’han completat les columnes que contenen el nom de la propietària del papir:

“…per l’Osiris Bary”

Breu apunt històric:
Comentari: A mitjan any 2002 ingressen al Museu Egipci de Barcelona tres petits i gruixuts paquets de papir enrotllat (imatge 1). Les tasques d’obertura i conservació-restauració s’encarregaren a Domènech Palau i Tània Andradez, i el procés va constar de les següents fases:
. Fumigació mitjançant desinfecció per anòxia.
. Neteja en sec amb pinzells, bisturí i micromoles.
. Humidificació experimental.
. Obertura dels tres paquets amb un procediment d’humidificació controlada en una cambra dissenyada especialment (imatge 2 ). Se’n va obtenir un llarg fragment de papir, consolidat (imatge 3) provisionalment amb paper Japó.
. Consolidació i reintegració (imatge 3). S’elaborà una pasta de paper amb fibres d’abacà i de lli utilitzada per reforçar la peça i completar els buits existents determinats a partir del minuciós seguiment del procés d’obertura i l’estudi iconogràfic.
. Aplanament del papir.
. Presentació i restitució hipotètica (imatge 5).

Bibliografia:
GONZÁLVEZ, L.M., “El papiro de la Dama Bary”, en ArqueoClub 7, pp. 57-59, Museu Egipci de Barcelona, Barcelona.

Imatge 1: Estat original del papir en arribar a Barcelona.

Imateg 2: Obertura dins la cambra d’humidificació.

Imatge 3: consolidació

Imatge 4: Detall del papir.

Estat actual del papir Dama Baby exposat en el Museu Egipci de Barcelona.

Credits i fons de la Revista Auriga, Inventari Papirològic de Catalunya.