Arxiu Històric de la Companyia de Jesús a Catalunya-Fons Palau-Ribes

.

Arxiu Històric S.J. Catalunya
Roger de Llúria, 13-15
Telèfon: 93 301 23 50
www.jesuites.net
localitzador mapa virtual

L’Arxiu Històric de la Companyia de Jesús a Catalunya conserva la documentació històrica de l’antiga Província d’Aragó (Catalunya, Aragó, València i Barcelona) i dels territoris de missió que hi estaven adscrits, des de 1863 fins a l’actualitat. Amb la divisió de la Província l’any 1948 i posteriorment el 1962, però, l’arxiu deixa d’incorporar documentació d’Aragó, primer, i de València i Balears, després. A partir d’aquell moment el material que es troba a l’arxiu correspon a la documentació de la Companyia de Jesús a Catalunya. Disposa, per tant, d’un complet fons de la història recent de Catalunya.
.
Josep O’Callaghan 1922-2001
.
historia

La col·lecció de O’Callaghan, lluny de ser un objecte de museu estàtic, representa avui un repte científic i un fons filològic i documental pràcticament inexplorat, ja que, del que de la col·lecció Palau Ribes, fins ara s’ha publicat, representa només un deu per cent.
Actualment de manera sistemàtica s’està realitzant l’inventariï, catalogació i digitalització.
L’obra més controvertida del professor O’Callaghan sobre la identificació del fragment 7Q5, de les coves del Mar Mort, com a pertanyent a les primitives comunitats cristianes, concretament a l’evangeli de Sant Marc, lent mes de 10 anys en ser respectada, arran de les conclusions de Peter Thiede, el 1982.

Des de el nostre tall filo-egipci, hem d’apreciar l’únic papir del llibre dels morts, existent en aquest país, dipositat en aquest fons i que va ser estudiat per Christian Sturtewagen, a la seva obra The Funerary Papyrus Palau Rib. Nr. Inv. 450, editada per l’Institut de Teologia Fonamental ; Seminari de Papirologia. Barcelona 1991.

bibliografia
Perez Vives Dolors, suplement Ciència i Tecnologia, de La Vanguardia, exemplar 14 desembre 1991 pag.4 i 5, Barcelona
O’Callaghan Martinez Josep ,suplement Ciència i Tecnologia, de La Vanguardia, exemplar 14 desembre 1991 pag.4 i 5, Barcelona
Chapa Juan, Assemblea General de l’AIP (associació internacional de papirolecs, Helsinki, 7 d’agost de 2004
Studia papyrologica. Revista Española de Papirologia, 1962-1983
O’Callaghan i Martinez Josep, Papiros literarios griegos del fondo Palau-Ribes, Barcelona 1993, institut de teologia Fonamental, Seminari de Papirologia.
Papyrologica Castroctaviana, 1988
Sturtenwagen Christian, The Funerary Papyrus Palau Ribes,Nr.Inv.450, Col·lecció Estudis de Papirologia i Filologia Bíblica, dirigida per en Josep O’Callaghan, Institut de Teologia Fonamental, Seminari de Papirologia,Barcelona 1991
altres referencies
En el seu moment foren importantisims els mecenatges de Josep Palau-Ribes i de Jorge Nuñez, president de Torras-Papel. Que van permetre la creació  de la col·lecció Estudis de Papirologia i Filologia Bíblica.
noticies
La mort del pare O’Callaghan, i la voluntat de conservar el llegat en bones condicions, va fer que es portes a aquesta seu el llegat que estava depositat al centre Borja de Sant Cugat.
Des de 2010, podem veure els treballs que es van fent sobre el fonts papirologia a la web:
agraïments i crèdits