Col.lecció privada 1
.
-col.lecció privada 1-

-col.lecció privada 1-

-col.lecció privada 1-
 • Col.lecció privada a Barcelona referenciada al treball de Jaume Vivó (1).
 • Peces de fang cuit, de forma cònica, molt númeroses a les tombes privades de Tebes.
nom
Con funerari
mides
Genèriques, entre 10 i 35 cm de longitud i amb un diàmetre entre 5 i 10 centímetres.
material
argila cuita
procedencia
Tebes oest
època/dinastia
1504 a 1450 aC.
referencies
 • Correspondria al número 184 del Corpus de la publicació (3)
 • L’inscripció = Cap ramader del bestiá d’Amón, Amenhotep, fill de Nefer, justificat.
 • Als museus catalans podem trobar altres cons funeraris, veure: Montserrat17, Montserrat18, Montserrat19 i Arq.Barcelona12.
comentaris
 • De fang cuit amb el frontal pintat de vermell i la resta de blanc, acostumaven a ser incrustats en fileres als murs damunt de les portes de les cambres funeràries.
 • Porta gravat el nom del difunt, càrrec i títols, inclòs noms dels pares així com paraules i/o frases,  de tipus religiós (justificacions) (que ha parlat com devia al judici)
bibliografia
 1. Vivó Jaume, Notas sobre los conos funearios egipcios-Objetos olvidados. Nilus 11, 2002, SCE.
 2. Baqués Estapé Llorençs, Galeria de personajes en las piezas egipcias en los museos de Catalunya i Baleares, Informacion Arqueologica , Boletin informativo del Instituto de prehistoria y arqueologia, Diputacion provincial de Brcelona, num.14 1974.
 3. Davies N. de Garis- Macadam M.F.Laning, A Corpus of Inscribed at the University Press by Charles Batey, Oxford 1957 (es pot veure a UAB-Humanitats codi barres 1500238696).
 4. Grinó Raimundo, Sobre un cono funerario egipcio con inscripcion del MAB, Ampuries XX 1968.
 5. Baqués Estapé Llorençs, Las colecciones de antiguedades egipcias en los museos de Catalunya i Baleares.
 6. Egiptomania, Planeta DeAgostini, 1997 varios, tom.4 pag 744.
procedencia imatges
 • Propietat col.lecció privada de Barcelona
 • Imatges escanejades dels treballs (1) i (6).
modificat  01/12/2007