cosmebauça002
.
Propietat de la Fundació Museu Cosme Bauçà
 • Aquesta obra forma part del fons de la Fundació Museu Cosme bauçà de Felanitx.
nom
Amulet Cobra
mides
18 x 12 mm
material
Faiença
procedencia
lloc indeterminat illa d’Eivissa
època/dinastia
referencies
 • Número d’inventari 1
 • Uadjet
 • Pertany a la col·lecció Miguel Bordoy.
 • Resta en mal estat de conservació.
 • Fragment d’amulet.
comentaris
 • Són diverses les deesses serp a Egipte, sent la més popular Uto (La senyora de les flames, ja que escopia foc contra els enemics del rei), la terrible deessa de Buto (Delta), protectora del rei del Baix Egipte, que duia al seu front. El seu nom el trobem transcrit de múltiples formes com:Aorot, Merseger, Onkh-Neter. Annut, Sat. Seqer. Shem-remtu. Urt hekat, Zet. Mertseger, Uadjet, Djet, sent la mes popular la de Ureo o UraeusClassificat per F.Petri amb el número 58. Localització en la mòmia: al front, al collaret, al pit, l’estómac, als peus
bibliografia
 1. Andrews, Carol. 1994 Amulets of Ancient Egypt. University of Texas Press, Austin.
 2. Petrie, W.M. Flinders. 1914 Amulets. Constable & Company, London, UK.
 3. Fernandez Jordi H. – Padro Josep. Amuletos tipo egipcio museo arqueologico de Ibiza. Treball MAI.
 4. Padro Josep. Divinidades Egipcias en Ibiza. I-V Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica . Ibiza 1986-89.Museu Arqueològic d’Eivissa
 5. Padro Josep. La Glíptica Fenicio-Púnica y los Escarabeos de Ibiza. Producciones Artesanales Fenicio – Púnicas. VI Jornadas de Arqueollogía Fenicio – Púnica. Ibiza 1991.
 6. Benjamí Costa, Jordi H. Fernandez. Magia y Supertición en el Mundo Fenicio – Púnico. XXI Jornadas de Arqueología Fenicio – Puníca. Eivissa 2006.
 7. López-Grande M.J., Velázquez F., Fernández Jordi H., Mezquida A. Amuletos de Iconografía Egipcia procedentes de Ibiza. Museu Arqueológic d’Eivissa. Eivissa 2014.
procedencia imatges
 • Propietat de la Fundació Museu Cosme Bauçà.
  modificat  07/11/2014