arq.eivissa029
.
Propietat de Museu Arqueològig d’Eivissa i Formentera
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera.
nom
Amulet antropomorf intifál·lic
mides
29 x 14 x 9.5 mm
material
Pasta vidrada color verd
procedencia
època/dinastia
referencies
  • Número d’inventari MAI4574
  • Número segons (3): 81
comentaris
De tots els déus egipcis representats en forma completament humana el més reconeix ble l’instant és Min o Amen-ka-Mutef. Com a déu de la virilitat i poder procreador al qual sempre se’l representa com inti fàl·lic, envoltat amb un sudari, amb una mà aixecada i un fuet sobre la seva espatlla dreta, també amb les dues plomes.
Un altre representació momiforme es la d’Amón-Min-Kamutef amb un fal·lus erecte al·ludeix al seu paper com un déu de la fertilitat. El seu braç dret s’aixeca en un gest d’alegria. El nom Kamutef (“toro de la seva mare”) comunica que el déu és el pare i el fill i, per tant, de creació pròpia.
bibliografia
  1. Andrews, Carol. 1994 Amulets of Ancient Egypt. University of Texas Press, Austin.
  2. Petrie, W.M. Flinders. 1914 Amulets. Constable & Company, London, UK.
  3. Fernandez Jordi H. – Padro Josep. Amuletos tipo egipcio museo arqueologico de Ibiza. Treball MAI.
  4. Padro Josep. Divinidades Egipcias en Ibiza. I-V Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica . Ibiza 1986-89.Museu Arqueològic d’Eivissa
  5. Padro Josep. La Glíptica Fenicio-Púnica y los Escarabeos de Ibiza. Producciones Artesanales Fenicio – Púnicas. VI Jornadas de Arqueollogía Fenicio – Púnica. Ibiza 1991.
  6. Benjamí Costa, Jordi H. Fernandez. Magia y Supertición en el Mundo Fenicio – Púnico. XXI Jornadas de Arqueología Fenicio – Puníca. Eivissa 2006.
procedencia imatges
  • Propietat de Museu Arqueològig d’Eivissa i Formentera
  modificat  23/05/2013