arq.eivissa038
.
Propietat de Museu Arqueològig d’Eivissa i Formentera
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera.
nom
Amulet mòmia o Xa
mides
35.5 x 9 x 11 mm
material
Pasta vidrada gris
procedencia
època/dinastia
referencies
  • Número d’inventari MAI7305
  • Número segons (3): 38
comentaris
La paraula egípcia per a la mòmia, Xa, significa “noble” o “dignitat” i denota una manifestació divina i eterna de la persona morta.
Aquest amulet amb el significat de tractar sobre la preservació del cos en la forma de mòmia, és classificat amb el número 86, datat en el període Greco-romà i la seva localització en el cos embalsamat és al pit, l’estómac i als genolls. Els materials emprats solen ser majoritàriament de vidre o pasta vitrificada de colors verd o blau fosc.
bibliografia
  1. Fernandez Jordi H. – Padro Josep. Escarabeos del Museo Arqueologico de Ibiza. Treball MAI, 1982.
  2. Baqués Estapé Llorenç. Escarabeos egipcios de Ibiza. Ampurias 36-37 1974-1975, pag.87-146
  3. Fernandez Jordi H. – Padro Josep. Amuletos tipo egipcio museo arqueologico de Ibiza. Treball MAI.
  4. Padro Josep. Divinidades Egipcias en Ibiza. I-V Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica . Ibiza 1986-89.Museu Arqueològic d’Eivissa
  5. Padro Josep. La Glíptica Fenicio-Púnica y los Escarabeos de Ibiza. Producciones Artesanales Fenicio – Púnicas. VI Jornadas de Arqueollogía Fenicio – Púnica. Ibiza 1991.
  6. Benjamí Costa, Jordi H. Fernandez. Magia y Supertición en el Mundo Fenicio – Púnico. XXI Jornadas de Arqueología Fenicio – Puníca. Eivissa 2006.
procedencia imatges
  • Propietat de Museu Arqueològig d’Eivissa i Formentera
  modificat  06/05/2013