alacant001
.
Propietat de Museu arqueològic d’Alacant
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu arqueològic provincial d’Alacant. MARQ.
nom
Amulet Horus
mides
60 x 17,5 x 11 mm
material
Pasta vidrada
procedencia
època/dinastia
IV aC.
referencies
 • Número d’inventari: CS6107
 • Segons la publicació de Padro: 15.01
 • Amulet d’origen egipci, trobat al conjunt arqueológic del Tossal de Manises, antigua ciutat ibero-cartaginesa-romana de “Akra-Leuke” o “Lucentum”.
comentaris

Fill d’Osiris i Isis i venjador del seu pare, després de derrotar al seu assassí Set. Déu del Cel, se’l representa sota la forma de falcó o, simplement, amb el cap d’aquest animal. Adorat primitivament en diverses localitats del Delta, així com a Edfu a l’Alt Egipte. Se’l considerava el primer Rei d’Egipte, i se’l representa tocat amb la doble corona dels faraons.No és fàcil distingir els amulets que volen representar les figures de Horus i Re, que estaven tan íntimament units. L’única convenció és interpretar a Horo com la figura d’un falcó amb la doble corona dels faraons i els que tenen al disc solar sobre el cap com Re.

bibliografia
 1. Padro i Parcerisa Josep. Egyptian-type Documents from the Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest, Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l’Empire Romain, T,65, Leiden, vol.I, 1980: vol.II,1983: vol III, 1985
 2. Padro Josep. Divinidades Egipcias en Ibiza. I-V Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica . Ibiza 1986-89.Museu Arqueològic d’Eivissa
 3. Benjamí Costa, Jordi H. Fernandez. Magia y Supertición en el Mundo Fenicio – Púnico. XXI Jornadas de Arqueología Fenicio – Puníca. Eivissa 2006.
 4. Andrews, Carol. 1994 Amulets of Ancient Egypt. University of Texas Press, Austin.
 5. Petrie, W.M. Flinders. 1914 Amulets. Constable & Company, London, UK.
 6. Olcina Doménech Manuel H. Ramon Sanchez Julio J. Objetos egipcios en Alicante. MARQ alacant 2010 (text de Carolina Domench Belda)
procedencia imatges
 • Propietat de Museu arqueològic provincial d’Alacant -MARQ-
  modificat  21/10/2014