alacant007
.
Obra dipositada al Museu arqueològic d’Alacant
 • Aquesta obra esta dipositada al fons del Museu arqueològic provincial d’Alacant.
nom
aríbalo
mides
43 x 50 mm i un gruix de 10 mm
material
pasta vidrada blanca
procedència
època/dinastia
VI-V aC.
referencies
 • Número d’inventari: CS4372
 • Segons la publicació de Padro: 19.04
 • vas trobat a Jaciment “El Molar” a Sant Fulgenci, segle VI aC.
 • Arìbalo tipus Naucratis
comentaris
bibliografia
 1. Padro i Parcerisa Josep. Egyptian-type Documents from the Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest, Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l’Empire Romain, T,65, Leiden, vol.I, 1980: vol.II,1983: vol III, 1985
 2. PADRÓ PARCERISA, J. Los objetos de tipo egipcio de la necrópolis de El Molar (Sant Fulgenci, Alicante) y su problemática. pp.133-142.CUADERNOS DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA CASTELLONENSES 2. 1975
 3. Monraval Sapiña M. La necrópolis ibérica de El Molar (S. Fulgencio-Guardamar del Segura, Alicante). Diputación Provincial de Alicante, 1992.
 4. Padró i Parcerisa, J., «Datos para una valoración del ‘factor egipcio’ y de su incidencia en los orígenes del proceso de iberización», Ampu- rias 38-40, 1976-78, 487-509.
 5. Olcina Doménech Manuel H. Ramon Sanchez Julio J. Objetos egipcios en Alicante. MARQ alacant 2010 (text de Carolina Domench Belda)
procedencia imatges
 • Obra dipositada al Museu arqueològic provincial d’Alacant -MARQ-
modificat 21/10/2014