figuerola053
.

Obra propietat del Museu d’Arqueologia de Figuerola del Camp

  • Aquesta obra forma part del fons i és propietat del Museu d’Arqueologia de Figuerola del Camp.
nom
Uixebti
mides
material
Pasta vitrificada
procedencia
indeterminada
època/dinastia/període
indeterminada
referencies
  • Fons de La Fundació Privada Catalana d’Arqueologia Ibèrica
  • Número inventari
  • Obra cedida a “Grup Mémora” per la exposició itinerant “L’altra cara de la vida”.
comentaris

Deribat de la Formula Shd  Wsi,  Xuabti o Uixebti (el que respon), estatueta funerària amb l’ imatge momiforme del difunt, que devia respondre per ell als Camps Elisis o de Lalu i substituir-lo en els treballs agrícoles, es suposa que deurien de haver un per cada dia de l’any.
Uixebti epigràfic (podem intuir restes de policromia en mes d’una columna frontal, i a la part posterior) en aquest cas solia portar par del text del capítol VI del llibre dels morts.
Sense definició dels membres, sols s’aprecien les mans, adopta la posició denominada Osiriaca, disposa de la barba reial.

bibliografia
Félix Alonso y Royano. Study, clasification and interpretation of egyptian funerary figures named WS.B. Ushabtis. online a egiptologia.com, 2005
procedència imatges
  • Obra propietat del Museu d’Arqueologia de Figuerola del Camp
modificat 26/12/2012