moixent001
.

Dipositat al Museu Prehistòric de València

  • Aquesta obra esta dipositada al fons del Museu Prehistòric de València.
nom
Figureta
mides
35 mm.
material
pasta silícia de gra fi i to groguenc
procedencia
Eivissa
època/dinastia
IV aC.
referencies
  • Procedent del jaciment de La Bastida d’Alcusses a Moixent.
  • Número inventari del Servei d’Investigació Prehistorica de valencia (SIP): 1428
  • Numero segons la publicació 2: 14.01
comentaris
Representa una divinitat egípcia indeterminada, doncs falta el rostre que determinaria l’atribució. Està en actitud hieràtica i una cama s’avança lleugerament. És una peça típica del segle IV aC., ja que hi ha exemplars semblants que representen al déu Horus a la necròpolis de l’Albufereta i al Tossal de Manises, a Alacant.
bibliografia
  • La Bastida de les Alcusses 1928-2010.Museu de Prehistòria de València 2011. VV AA. 7.-De allí y de aquí: Los intercambios y eL comercio. Nuria Álvarez Garcia i Jaime Vives Ferrándiz Sánchez.
  • Padro i Parcerisa Josep. Egyptian-type Documents from the Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest, Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l’Empire Romain, T,65, Leiden, vol.I, 1980: vol.II,1983: vol III, 1985
  • VERDÚ, e. (2010):   “Amuletos antropomorfos de Horus”; “Escaraboide con figura de guerrero”. OLCINA, M. H.; RAMÓN, J. J. (eds.): Objetos egipcios en Alicante. Museo Arqueológico Provincial de Alicante. (72-75, 106-109)
  • Ortiz García J., Los Amuletos de tipo Egipcio de la colección Pérez-Cabrero i Tur del Museo de Prehistória de Valencia. Sagvntvm (P.A.L.V.)44, 2012: 111-119
  • Ballester 1931:28 (Labor del S.I.P. 1931) Valencia.
procedència imatges
  • Obra dipositada al Museu Prehistòria València info aqui
modificat 04/10/2014