arq.barcelona0021
.

Museu Arqueològic de Barcelona

Museu Arqueològic de Barcelona
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu Arqueològic de Barcelona.
nom
Sòcares
mides
material
Bronze o fusta , segons la publicació.
procedencia
època/dinastia
referencies
  • Número d’inventari 27012.
  • Recentment exposada a la seu del MAC, amb motiu de l’exposició de Monthemhat.
comentaris
La representació de un petit falco en l’equip funerari a vegades amb la corona Shuty, la corona amb dos plumes, es Sòcares (Sokar, Sokaris o Socar).
Aquest protector dels morts que els porta als territoris de la Duat, en l’Imperi Mitjà es adorat com a Ptah-Sokar-Osiris
bibliografia
  • Bosch Gimpera Pere. Museu Arqueològic de Barcelona, 50 aniversari. El Museu Secret 1986. Diputació de Barcelona. pp100-101.
  • Baques Estapé Llorenç. Galeria de personajes en las piezas egipcias de los museos catalanes y museo balear. Información Arqueologica 12. 1973. pag.138-144.
  • Fernandez Jordi H. – Padro Josep. Amuletos tipo egipcio museo arqueologico de Ibiza. Treball MAI.
  • Padro Josep. Divinidades Egipcias en Ibiza. I-V Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica . Ibiza 1986-89.Museu Arqueològic d’Eivissa
  • Benjamí Costa, Jordi H. Fernandez. Magia y Supertición en el Mundo Fenicio – Púnico. XXI Jornadas de Arqueología Fenicio – Puníca. Eivissa 2006.
  • Andrews, Carol. 1994 Amulets of Ancient Egypt. University of Texas Press, Austin.
  • Petrie, W.M. Flinders. 1914 Amulets. Constable & Company, London, UK
procedencia imatges
  modificat  07/05/2013