arq.barcelona0023
.

©Museu Arqueològic de Catalunya – Barcelona
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu Arqueològic de Catalunya – Barcelona. 

 

nom
Amulet
mides
 16 x 13 x 4.5
material
 pasta color marró
procedencia
 
època/dinastia
 
referencies
  • Número d’inventari 9339
comentaris
  • Porta un forat longitudinal.
bibliografia

  • Baqués i Estapé Llorenç. Escarabeos egipcios de Ibiza. Ampurias 36-37 1974. pag. 87-146.

 procedencia imatges
  • webmaster escanejat biblioteca U.B
  • ©Museu Arqueològic de Catalunya – Barcelona
 
  modificat  30/01/2009