arq.barcelona0025
.

©Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
©Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona. 

 

 

nom
escaraboïd
mides
 21 x 15 x 5
material
 pasta vidrada color ocre grogenc
procedencia
 
època/dinastia
 
referencies
  • Número d’inventari 27976.
  • Col.lecció Font i Cuscó, donació motiu de l’exposició d’Art antic Egipte de Barcelona el 1976.
comentaris
  • Porta un forat longitudinal
bibliografia
  • Padro i Parcerisa Josep. Ampurias 41-42 1979-1980 pag. 417-419. Ingres d’una colecció d’amulets egipcis al Museu d’arqueologia de Barcelona.
  • Gamer-Wallert Ingrid. Ägyptische und ägyptisierende Funde von der iberichen Halbinsel, Beihefte zum Tübinger Atlas Vorderen Orients, Reihe B, Nr.21, Wiesbaden 1978.
 procedencia imatges
  • Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
 
  modificat  11/10/2008