arq.barcelona0035
 
 
Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona

Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu Arqueologic de Barcelona. 
 • reproducció de la forma de l’escarabat piloter (Scarabeus sacer) (coleópter de la familia dels escarabeidos)
 • en egipci s’enomenava KHEPERER, fou associat a la idea de resurrecció dels morts.
 • Khepri, deu associat, divinat primordial d’Heliòpolis.
 • Des de la dinastia XIII, l’escarabeu del cor, era l’amulet que es col.locava en el lloc del cor en la momia.
 • A partir de l’imperi Nou, fou inscrit al capitol XXX B del llibre dels Morts.

 

nom
 escarabeu
mides
15 x 12 x 9 mm
material
 pasta marro grogenca
procedencia
 
època/dinastia
 
referencies

.

.

comentaris
 • porta una perforació longitudinal
 • número inventari 9289 
 • Necrópolis Puig des Molins, Eivissa
bibliografia
 • Baqués i Estapé Llorenç. Escarabeos egipcios de Ibiza. Ampurias 36-37 1974 pag.87-146.
 • Padró, j. “ Escarabeos de Emporion”, a Miscelànea Arqueològica, II, Barcelona.
 • J.H.Fernández i J.Padró “ Amuletos de tipo egipcio del Museo Arqueológico de Ibiza”, Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza, nº 16, 1986
 • Padró i Parcerisa,J.” El deu Bes: Introducció al seu estudi”a Rev. Fonaments,I, Barcelona, 1978, pàg 19-41.
 • Magia y superstición en el mundo fenicio-punico. XXI jornadas de arqueologia fenicio-punica ( Eivissa, 2006). Treballs del Museu Arqueològic d´Eivissa i Formentera,nº 59.

 • J. Boardman, “ Escarabeos de piedra procedentes de Ibiza.” Catàlogos de Museo Arqueologico Nacional, nº 8 , Madrid, 1984.

 procedencia imatges
 • Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
 • Escanejat per el webmaster  a Biblioteca UB.
 
  modificat  06/11/2008