arq.barcelona0037
.

Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
 
Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu Arqueologic de Barcelona. 
 • reproducció de la forma de l’escarabat piloter (Scarabeus sacer) (coleópter de la familia dels escarabeidos)
 • en egipci s’enomenava KHEPERER, fou associat a la idea de resurrecció dels morts.
 • Khepri, deu associat, divinat primordial d’Heliòpolis.
 • Des de la dinastia XIII, l’escarabeu del cor, era l’amulet que es col.locava en el lloc del cor en la momia.
 • A partir de l’imperi Nou, fou inscrit al capitol XXX B del llibre dels Morts.

 

nom
 escarabeu
mides
 20 x 13 x 8
material
 pasta dura recoberta amb color verd fosc
procedencia
 
època/dinastia
 
referencies

.

.

comentaris
 • porta una perforació longitudinal obstruida.
 • el que sembla un cartutx fa referencia a Tutmosis III.
 • Número inventari 9333.
 • Necrópoli Puig des Molins, Eivissa 
bibliografia
 • Baqués i Estapé Llorenç. Escarabeos egipcios de Ibiza. Ampurias 36-37 1974 pag.87-146.
 • Quintana Vives jorge. Algunos escarabeos Ebusitanos con inscripción jeroglifica. Sefarad. Revista del instituto Arias Montano de Estudios Hebraicos y Oriente proximo. Año VI.Fasc.1 CSIC.1946.
 • Padró, j. “ Escarabeos de Emporion”, a Miscelànea Arqueològica, II, Barcelona
 • J.H.Fernández i J.Padró “ Amuletos de tipo egipcio del Museo Arqueológico de Ibiza”, Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza, nº 16, 1986.
 • Padró i Parcerisa,J.” El deu Bes: Introducció al seu estudi”a Rev. Fonaments,I, Barcelona, 1978, pàg 19-41.
 • Magia y superstición en el mundo fenicio-punico. XXI jornadas de arqueologia fenicio-punica ( Eivissa, 2006). Treballs del Museu Arqueològic d´Eivissa i Formentera,nº 59.
 • J. Boardman, “ Escarabeos de piedra procedentes de Ibiza.” Catàlogos de Museo Arqueologico Nacional, nº 8 , Madrid, 1984.
 procedencia imatges
 • Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
 • Escanejat per el webmaster  a Biblioteca UB.
 
  modificat  09/11/2008