arq.barcelona0065
.

©Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona.
nom
Bastet
mides
material
Bronze
procedencia
època/dinastia
referencies
  • Número d’inventari 27008
  • Pertanyia a la col·lecció Miret-Sants (1858-1919), col·lecció formada per més de vint peces. El 1932 passa a el MAC que l’inaugura el 1935
comentaris
Deessa – gata, anomenada Bastis en Grec, originària de Bubastis al delta del Nil. Simbolitzava la dolçor i la mansuetud, fins i tot l’amor, però podia fàcilment transformar en odi i ferocitat i va esdevenir en Sacmis, la Deessa – lleó. (Padró J. En Divinitats Egípcies a Eivissa (Universitat Barcelona))
Cal significar la varietat de representacions en forma d’amulet de la deessa gata, n’hi ha a capella, en columna, amb cries, sedent, etc. En les dinasties XXII i següents és molt freqüent en collarets.
W.M. Flinders Petrie el classifica com amulet de deïtat animal, com amulet amb figura de déus, relacionats amb el culte a aquest i als seus funcions, evoca el poder de la deïtat representada, teóforic, número 224.
bibliografia
  • Baqués i Estapé Llorenç. Galeria de personajes en las piezas egipcias de los museos catalanes y Museo Balear. Información Arqueologica 12, 1973 pag. 138-144.
  • Andrews, Carol. 1994 Amulets of Ancient Egypt. University of Texas Press, Austin.
  • Petrie, W.M. Flinders. 1914 Amulets. Constable & Company, London, UK.
procedencia imatges
  • Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
  modificat  09/05/2013