arq.barcelona0072
.

© Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
nom
Amulet en forma de placa rectangular
mides
15 x 20 mm
material
Esteatita color verd
procedencia
època/dinastia
referencies
  • Número d’inventari 28977
  • Duu un udjat i pel darrera a Hathor alletant a Harpòcrates.
comentaris
  •  Horus, per venjar la mort del seu pare, va declarar la guerra a Seth. Horus va vèncer, però en la contesa va perdre un ull.
  • El amulet en forma d’ull, Udjat, sembla haver estat d’ús universal en totes les èpoques. Els egipcis el portaven per aconseguir-ne una vista sana i protecció.
  • Classificació segons Petri com amulet: Déus o teofórics. Amulet Udjat, amb gravat que travessa, fet servir com un penjoll. Paral·lel a la classificació de Petri, amb el número 139r.
bibliografia
  • Andrews, Carol. 1994 Amulets of Ancient Egypt. University of Texas Press, Austin.
  • Petrie, W.M. Flinders. 1914 Amulets. Constable & Company, London, UK.
  • López-Grande M.J., Velázquez F., Fernández Jordi H., Mezquida A. Amuletos de Iconografía Egipcia procedentes de Ibiza. Museu Arqueológic d’Eivissa. Eivissa 2014.
procedencia imatges
 © Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
  modificat  05/11/2014