arq.barcelona0096
.

© Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
nom
Amulet Amon-Re
mides
10 x 5 x 10 mm
material
faiança
procedencia
època/dinastia
referencies
  • Número d’inventari 31637
  • En un primer moment ve identificada com a una Esfinx, pero el paral·lelisme amb altres figuretes iguals ens fa posar aquesta identificació.
comentaris

El sincretisme amb Re, es produeix  cap l’Imperi Mitjà, encara que a Tebes fou el déu principal des del segon mil·lenni aC., anomenat l’amagat, un dels seus animals sagrats fou el moltó, i també l’oca.

bibliografia
  1. Fernandez Jordi H. – Padro Josep. Amuletos tipo egipcio museo arqueologico de Ibiza. Treball MAI.
  2. Padro Josep. Divinidades Egipcias en Ibiza. I-V Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica . Ibiza 1986-89.Museu Arqueològic d’Eivissa
  3. López-Grande M.J., Velázquez F., Fernández Jordi H., Mezquida A. Amuletos de Iconografía Egipcia procedentes de Ibiza. Museu Arqueológic d’Eivissa. Eivissa 2014.
procedencia imatges
 © Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
  modificat  06/11/2014