arq.barcelona0101
.

©Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona

©Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona.

 

 

nom
Placa circular-Motllo-
mides
material
procedencia
Puig de Molins, Eivissa
època/dinastia
referencies
  • Número d’inventari 8431.
comentaris
Motllo per la fabricació d’amulets, tipus de “Bes Head” tipus disc, classificat per en Petri com a Theophoric amb el número 190. Concretament Amulet d’animals: Headed Gods.
Duian a una cara al deu Bes, i al altre el ull Udjat, el perímetre al seu voltant estava dentat.
bibliografia
  • Fernandez Jordi H. – Padro Josep. Amuletos tipo egipcio museo arqueologico de Ibiza. Treball MAI.
  • Padro Josep. Divinidades Egipcias en Ibiza. I-V Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica . Ibiza 1986-89.Museu Arqueològic d’Eivissa
  • Padro Josep. La Glíptica Fenicio-Púnica y los Escarabeos de Ibiza. Producciones Artesanales Fenicio – Púnicas. VI Jornadas de Arqueollogía Fenicio – Púnica. Ibiza 1991.
  • Benjamí Costa, Jordi H. Fernandez. Magia y Supertición en el Mundo Fenicio – Púnico. XXI Jornadas de Arqueología Fenicio – Puníca. Eivissa 2006.
  • Andrews, Carol. 1994 Amulets of Ancient Egypt. University of Texas Press, Austin.
  • Petrie, W.M. Flinders. 1914 Amulets. Constable & Company, London, UK.
procedencia imatges
  • Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
  modificat  25/03/2013