arq.barcelona0113
.
Propietat de Museu Arqueologic de Catalunya a Barcelona

Propietat de Museu Arqueologic de Catalunya a Barcelona
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu Arqueologic de Catalunya a Barcelona.
nom
Ampolleta de Sant Menna
mides
material
Argila emmotllada
procedencia
època/dinastia
100-400 dC.
referencies
  • Número 15112, de Catalogació.
  • Probable pertinença a la col.leccio Fortuny
comentaris
  • Petita ampolla o cantimplora de ceramica que contenia aigua del Santuari de Sant Menna (Karm Abu Mina, Egipte).
bibliografia
  • Temps de Monestirs. Catàleg de l’exposició. Barcelona: Museu de Historia de Catalunya. 1999
  • Mancho Suarez carles. Ampulla de Sant Menas al Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona. Separata de: V Reunion d’Arqueologia Cristiana Hispànica: Cartagena, 16-19 d’abril de 1998. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2000.
  • Sanmartí,E. i Padró Parcerisa, J. “ Monuments relatifs aux cultes égyptiens à l´époque romaine du Musée Archéologique de Barcelone” a Hommages à Maarten J. Vermaseren, vol. II, pàg. 905-911.
 procedencia imatges
  • Propietat de Museu Arqueologic de Catalunya a Barcelona.
  modificat  15/10/2008