alcoi002
.
Obra dipositada al Museu arqueològic d’Alcoi
  • Obra dipositada al fons del Museu arqueològic Municipal d’Alcoi, dit Camil Visedo Moltó.
nom
Patec Panteó
mides
27 x 19 x 10 mm.
material
Pasta vidrada ocre grogenc
procedencia
època/dinastia
IV aC.
referencies
  • Número d’inventari: 1092/87
  • Escarabeu trobat a Jaciment “Necropolis de La Serreta” sepultura 10, a Alcoi, Cocentaina, Penàguila).
  • Resta trencada per la cintura.
comentaris
Els Patecs Panteos, es confonen en ocasions amb Bes. Estaven associats a altres divinitats com Isis i Neftis, per potenciar el seu poder profilàctic.
Nans deformes, com embrions humans, fills de Ptah. Deïtats menors protectores dels artesans, orfebres, escultors, metal·lúrgics i navegants, per exemple.
Podríem considerar els equivalents egipcis dels Cabiros fenicis i grecs. Aquests en realitat eren déus protectors d’origen frigi (són almenys 2), fills de Hefaistos i Cabira.
Eren representats amb els instruments propis dels ferrers.
Classificació segons Petri com amulet Sekhar: Déus o teofòrics.
Tipus 176 amulets de déus (que evoquen el poder d’una deïtat específica)
bibliografia
  1. Segura Martí JM. El Museu Arqueològic Municipal C. Visedo Moltó. Història d’una institució. Catàleg Museu Arqueològic d’Alcoi Camil Visedo Moltó. Alcoi, 2000, 275 p. (VAL.:ISBN 84-89136-27-0)
procedencia imatges
  • Obra dipositada al Museu Arqueològic Municipal d’Alcoi
modificat  24/10/2014