artsdeco0007
.
Propietat de Museu de les Arts Decoratives de Barcelona
  • Aquesta obra forma part del llegat Emili Cabot i Rovira i pertany al fons del Museu de les Arts Decoratives de Barcelona.
nom
Amulet teomorf de Tot cinocèfal
mides
22 x 7 x 10,5 mm
material
Pasta vidrada verda
procedencia
època/dinastia
IV-III aC.
referencies
  • Col.lecció descrita per en Sebastiá Bartrina a partir de les fotos i les facilitats donades per en Francesc de paula  Bofill, conservador de l’antiga seu del Museo al palau de al Virreina de Barcelona.
  • Sembla ser que tota la col.leccio procedeix d’Eivissa.
  • Número inventari 29825, l’autor de la cronica diu representar un cercophitec.
comentaris
Déu de la saviesa, originari de Hermópolis. Inventor de l’escriptura i de la màgia, els grecs el varen denominar Hermes Trimegist. Protector dels mestres i dels homes de lletres en general, els seus animals sagrats eren Ibis i el Cinocèfal.
En aquesta imatge podem veure l’amulet de Tot antropomorf  amb el cap d’un Cercopitec o Cinocèfal.
Classificació segons Petri com amulet : Déus o teofòrics. Tipus 204. Amulets de déus (que evoca el poder d’una deïtat específica) Cercopithecus
bibliografia
  1. Gamer-Wallert Ingrid. Ägyptische und ägyptisierende Funde von der iberichen Halbinsel, Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe B, Nr.21, Wiesbaden, 1978.
  2. Bartina Sebastian. Piezas egipcias en el Museo de la Virreina. San Jorge. 30, 1958.Diputación Provincial de Barcelona, pp 36-41
  3. Padró i Parcerisa Josep, les Collections Égyptiennes des musées de la Catalogne, Barcelona 2001
  4. López-Grande M.J., Velázquez F., Fernández Jordi H., Mezquida A. Amuletos de Iconografía Egipcia procedentes de Ibiza. Museu Arqueológic d’Eivissa. Eivissa 2014.
procedencia imatges
  • Propietat de Museu de les Arts Decoratives de Barcelona
modificat  27/10/2014