castello0001
.

Propietat de Museu de Belles Arts de Castelló
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Belles Arts de Castelló.
nom
segell
mides
1.2 x 0.9 x 0.1 cm
material
Argent
procedencia
Manufactura occidental
època/dinastia
V aC.
referencies
 • Número 2348, de Catalogació.
 • Troballa a la necropolis del jaciment de Puig de la Nau a Benicarló
 • referenciat amb el número 34.01 a (5)
comentaris

Era una peça realitzada per a anar encastada en alguna joia. De forma rectangular, en l’anvers es pot veure una escena vertical emmarcada per una sanefa. Es tracta de la representació d’un personatge que avança  cap a un arbust o palma. El personatge pareix portar a sobre el cap unes banyes que volten un disc solar, la qual cosa podria portar a pensar que és una representació d’Hathor. Però la resta de la iconografia no fa referència aquest personatge.Pel tipus de tocat també podria serla representació d’un rei, perquè hi ha la possibilitat que siga un pschent, i en el front hi haguera representat una uraeus,ambdós símbols de reis. L’arbust que hi ha davant del personatge podria ser una palma o un arbre de la vida. Possiblement siguem davant d’una peça que està copiant una iconografia egípcia, però que està realitzada per un artesà establert a occident.

   

bibliografia
 1. Clausell Cantavella Gerardo. Un escarabeo etrusco en la necrópolis del Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló). Quaderns de prehistòria i Arqueología de Castelló. 23, Diputació de Castelló, Servei d’investigacions Arqueològiques i Prehistòriques. 2002-2003, pag 241 ss
 2. Departament Didàctic. Textos, disseny, maquetació i fotos. Màscara Funeraria Egipcia. Obra invitada $. Museu de Belles Arts de Castelló. Generalitat Valenciana. 2005. d.L. CS-371-2005
 3. Padró i Parcerisa Josep. Un Joiell d’argent egiptitzant del puig de la Nau de Benicarló (El Baix Maestrat). Cuadernos de prehistoria y Arqueología Castellonense. 15, Diputación Provincial de Castellon de la Plana, Departamento de arqueologia. 1990-91, pag 443
 4. Oliver Foix Arturo i Guri Jener Francesc. El Puig de la Nau. Un hábitat fortificado ibérico en el ámbito mediterráneo peninsular. Servei d’investigacions Arqueològiques i Prehistòriques. 1995, Diputació de Castelló.
 5. Padro i Parcerisa Josep. Egyptian-type Documents from the Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest, Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l’Empire Romain, T,65, Leiden, vol.I, 1980: vol.II,1983: vol III, 1985.
 6. Almagro Gorbea Martín, Graells i Fabregat Raimon. Escarabeos del Noreste de Hispania y del sur de la galia. Catálogo, Nuevos ejemplares e interpretacions. 2011. Lvcentvm. Anales de la universidad de Alicante XXX.
procedencia imatges
 • Propietat de Museu de Belles Arts de Castelló
  modificat  21/05/2013