castello0003
.
 • Peça desapareguda. Trobada al jaciment  del Puig de la Misericordia, prop de la costa a Vinarós de l’any 1916.
 • La troballa del Sr. Felix Garcia Garcia, advocat i estusiasta arqueoleg, junt amb altres objectes, fora publicat a una revista local de Vinaros el 1916.
 • Noticia redescoberta per en Dr. Francesc Gusi, director del Consejo de Investigaciones Arqueologicas y Prehistoricas de la provincia de castellón, en 1976.
nom
Escaraboïd
mides
diametre de la montura 3.5 cm.
material
probablement pasta esmaltada sobre montura de bronze
procedencia
època/dinastia
referencies
 • Troballa de la necropolis del jaciment del Puig de la Misericordia a Vinaròs.
 • Segons noticies aparegudes en els periodics de principis de segle XX.
 • Classificada amb el número 33.01 per l’autor a (3)

 

comentaris

.

bibliografia
 1. Clausell Cantavella Gerardo. Un escarabeo etrusco en la necrópolis del Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló). Quaderns de prehistòria i Arqueología de Castelló. 23, Diputació de Castelló, Servei d’investigacions Arqueològiques i Prehistòriques. 2002-2003, pag 241 ss
 2. Departament Didàctic. Textos, disseny, maquetació i fotos. Màscara Funeraria Egipcia. Obra invitada $. Museu de Belles Arts de Castelló. Generalitat Valenciana. 2005. d.L. CS-371-2005
 3. Padro i Parcerisa Josep. Egyptian-type Documents from the Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest, Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l’Empire Romain, T,65, Leiden, vol.I, 1980: vol.II,1983: vol III, 1985
 4. Garcia Garcia, Felix. Vinaros. En Revista semanal vinarocense, any II. Núm.59 Vinaros. 2 d’abril de 1916. pag.449-450
 5. Padró i Parcerisa Josep. Datos para una valoración del “Factor egipcio” y de su incidencia en los origenes del proceso de iberización. Ampurias. Revista de prehistoria, arqueologia i etnologia. 38-40. Barcelona 1976-78, pag.487 ss(pag.501 nota 75)
 6. Gusi Jener Francesc. El Puig de vinaròs, nuevo yacimiento ibèrico con materiales fenicios. Cuadernos de prehistoria y Arqueología Castellonense. 3, Diputación Provincial de Castellon de la Plana, Departamento de arqueologia. 1976, pag 287 ss
 7. Almagro Gorbea Martín, Graells i Fabregat Raimon. Escarabeos del Noreste de Hispania y del sur de la galia. Catálogo, Nuevos ejemplares e interpretacions. 2011. Lvcentvm. Anales de la universidad de Alicante XXX.
procedencia imatges
  modificat  21/05/2013