montserrat0004
.
Propietat de Museu de Montserrat
-Abadia i Santuari de Montserrat-
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic.
 • Recipients que contenien les visceres del difunt, del procés de momificació.
 • Representaven els quatre fills d’Horus, sota quatre divinitats protectores. (veure comentaris)
 • Podien estar fets, entre altres, d’Alabastre, Calcària o Ivori.
nom
 vasos canops
mides
 285, 292, 283 i 284 mm.
material
 pedra  calcària amb restes de policromia
procedencia
època/dinastia
 Baixa Època (715-332 aC.)
referencies
 • Sembla ser que el vas 0158 amb número inventari 610.201 d’aquest museu és un dels tres unics ejemplars que hi han a la peninsula Iberica que tenen inscripcions.
 • Número 610.204, 610.205, 610.206 i 610.207, segons P.Romuald Diaz, en el Pla de Catalogació Museu Biblic, 1941, per a Scripta Musaei Biblici Montis serratis.
 • El museu té vuit vasos canops sencers i dues tapes.
 • No totes les tapes corresponen als vasos.
comentaris
Els fills d’Horus   contenia divinitat
Amset (home) sud fetge Isis
Hapy (babuì) nord pulmons Neftis
Duamutef (xacal) est estómac Neit
Qebehsenuf (falcó) oest budells Selkis
bibliografia
 • La Plana Josep de C., Macià Teresa, Costa Salvador, Museo de Montserrat. Guia de visita, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1998
 • La Plana Josep de C., Ribera Ramón, Museo de Montserrat. Museu de l’Orient Bíblic, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1979
 • Revista Societat Catalana Amics Orient Proxim Antic, ERIDU, nº 2 1999 pag 32-34
 • Costa Llerda Salvador, L’Arqueología de l’Orient Bíblic al Museu de Montserrat, Revista Serra d’Or 517, gener 2003 pag.42-47
 • Guiu Camps P., Costa i Llerda Salvador, Baqué i Manzano Lucas, Garcia i Vilalta Jordi, La secció d’egipte del Museu de Montserrat, en Primeres jornades d’història antiga, Museu de Montserrat 11 d’octubre 1997, Cuaderns d’Egiptología Mizar número 3, Barcelona 1998
 • Barbado Mariscal Pedro, Masó Ferrer Felip, i Montero Fenollós Juan Luis, Museo de Montserrat, Sección de Arqueología del Oriente Bíblico, Revista de Arqueología nº196 Zugarto Ediciones, agosto 1997
 • La Col.lecció Egipcia del Museu de Montserrat, varis autors, coordinació Javier Uriach i Jaume Vivó. Barcelona 2008, editat per Museu de Montserrat i Societat Catalana d’Egiptologia
 procedencia imatges 
 • Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
 modificat 17/02/2008