montserrat0010
.
Propietat de Museu de Montserrat
Abadia i Santuari de Montserrat-
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic .
 • La col·lecció té sis retrats de sarcòfag
 • Aquesta màscara correspon al llegat/donació de l’arquitecte Xavier Busquets de 1992.
nom
màscara de mòmia
mides
46 x 28.5 x 15.5 centimetres
material
Cartonatge policromat
procedencia
Compra 1958
època/dinastia
Baixa Època
referencies
 • Número inventari 620.209
comentaris
 • Les màscares de mòmia eren fetes, entre d’altres materials, amb cartronatge pintat. 
bibliografia
 • La Plana Josep de C., Ribera Ramón, Museo de Montserrat. Museu de l’Orient Bíblic, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1979
 • Revista de la Societat Catalana d’Amics de l’Orient Proxim Antic, ERIDU, nº 2, 1999 pag 32-34
 • Costa Llerda Salvador, L’Arqueología de l’Orient Bíblic al Museu de Montserrat, Revista Serra d’Or 517, gener 2003 pag.42-47
 • Guiu Camps P., Costa i Llerda Salvador, Baqué i Manzano Lucas, Garcia i Vilalta Jordi, La secció d’egipte del Museu de Montserrat, en Primeres jornades d’història antiga, Museu de Montserrat 11 d’octubre 1997, Cuaderns d’Egiptología Mizar número 3, Barcelona 1998
 • Barbado Mariscal Pedro, Masó Ferrer Felip, i Montero Fenollós Juan Luis, Museo de Montserrat, Sección de Arqueología del Oriente Bíblico, Revista de Arqueología nº196 Zugarto Ediciones, agosto 1997
 • La Col.lecció Egipcia del Museu de Montserrat, varis autors, coordinació Javier Uriach i Jaume Vivó. Barcelona 2008, editat per Museu de Montserrat i Societat Catalana d’Egiptologia
procedencia imatges
 • Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
 modificat 06/03/2006