montserrat0011

.

Propietat de Museu de Montserrat
Abadia i Santuari de Montserrat-

Propietat de Museu de Montserrat
Abadia i Santuari de Montserrat-

 • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic.
 • Hi ha representat el gran collar Usej i Horus amb el disc solar,  i la deesa Nut amb les ales desplegades
 • Aixi com el déu Anubis realitzant la momificació i els quatre fills d’Horus. Un llit funerari amb les deeses Isis i Neftis, el sol alat entre dos ureos i dotze columnes amb inscripcións jeroglífiques amb l’oració de les ofrenes.
nom
Momia
mides
1,54 m. (edat 30 anys)
material
Cos huma embolcallat amb sudari de lli
procedencia
Museu Egipci del Caire, adquirida per el Pare Ubach a la oficina de vendes del propi museu el 1923
època/dinastia
Baixa Època (s.VII-IV aC) (664-343 a J.C.)
referencies
 • Número 621.001, segons P.Romuald Diaz, en el Pla de Catalogació Museu Biblic, 1941, per a Scripta Musaei Biblici Montis serratis.
 • peça número 46, de l’escrit mecanografiat per el pare Ubach en “Catàlec dels objectes exposats en el Musaeum Biblicum del Monestir de Montserrat” del 7 d’octubre de 1924.
comentaris
 • Probablement correspont a un home de uns 30 anys.o segons el cataleg (#) del museu correspondria a una noia de 25 anys i mesuraria 1,60 m.
 • El mateix Museu te el sarcòfag que es antropomorf . segons autors no correspon a la momia.
 • Actualment s’exposa sense la mascara daurada.
 • Fora desvenada 1965 per en Pau Figueras.
bibliografia
 • Les mòmies egípcies dels museus catalans i balears, LL.Baques, D.Campillo, J.Padro, E.Porta J.Mº.Xarrie, Nilus número 9, Barcelona 2000.
 • La Plana Josep de C., Ribera Ramón, Museo de Montserrat. Museu de l’Orient Bíblic, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1979
 • Revista Societat Catalana Amics Orient Proxim Antic, ERIDU, nº 2 1999 pag 32-34
 • Llagostera Cuenca esteban, Estudio radiologico de las momias del museo del oriente biblico de montserrat, Boletin asociación española de orientalistas, any XIX, pag 293-319. Madrid 1983
 • Costa Llerda Salvador, L’Arqueología de l’Orient Bíblic al Museu de Montserrat, Revista Serra d’Or 517, gener 2003 pag.42-47
 • Guiu Camps P., Costa i Llerda Salvador, Baqué i Manzano Lucas, Garcia i Vilalta Jordi, La secció d’egipte del Museu de Montserrat, en Primeres jornades d’història antiga, Museu de Montserrat 11 d’octubre 1997, Cuaderns d’Egiptología Mizar número 3, Barcelona 1998
 • Baqués Estapé Lorenzo, Galería de personajes en las piezas egipcias de los museos catalanes y museo balear, I, II, III, IV, V-, Información Arqueológica nº10, 11, 12, 13 i 14. Barcelona 1973*Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona*
 • Barbado Mariscal Pedro, Masó Ferrer Felip, i Montero Fenollós Juan Luis, Museo de Montserrat, Sección de Arqueología del Oriente Bíblico, Revista de Arqueología nº196 Zugarto Ediciones, agosto 1997
 • Baqués Estapé L. I Porta Ferrés E. Comunicaciones Las momias egipcias de los museos de cataluña y Baleares- Estudios de laboratorio sobre los restos egipcios en museos de cataluña y Baleares.en Información Arqueológica. Barcelona 1973*Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de Barcelona*
 • Ogdon Jorge Roberto, Una nota sobre la propietaria del ataud egipcio del Museo del Oriente Bíblico de Montserrat, In Memorian Lorenzo Baqués Estapé, Boletín de la Asociación Española de orientalistas año XXIV, Madrid 1988
 • La Col.lecció Egipcia del Museu de Montserrat, varis autors, coordinació Javier Uriach i Jaume Vivó. Barcelona 2008, editat per Museu de Montserrat i Societat Catalana d’Egiptologia
procedencia imatges 
 • Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
 
 modificat 10/06/2006