montserrat0014
.
Propietat de Museu de Montserrat
-Abadia i Santuari de Montserrat-
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic.
 • La tapa conserva el retrat del difunt, amb la seva perruca que enmarca el rostre vermellós, proveït de la barba postissa ritual.
 • Encara es pot veure el gran collar amb el cap de falcó a cada extrem, unes portadores d’ofrenes i altres escenes.
nom
sarcòfag
mides
antropomorf 192 x 50 x 29 cm.
material
fusta
procedencia
comprat al museu del Caire l’any 1923.
època/dinastia
Període Ptolemaic (332-30 a C.) # Baixa Época (650-350 a C.)
referencies
 • Número 620.202, segons P.Romuald Diaz, en el Pla de Catalogació Museu Biblic, 1941, per a Scripta Musaei Biblici Montis serratis
 • peça número 83, de l’escrit mecanografiat per el pare Ubach en “Catàlec dels objectes exposats en el Musaeum Biblicum del Monestir de Montserrat” del 7 d’octubre de 1924.
comentaris
 • Nom del propietari  Nubaset.
bibliografia
 • Els sarcófags egipcis dels museus de Catalunya i Balears. Marta Saura SCE, Nilus número 10, Barcelona 2001, pag 15-16
 • Baqués Estapé Lorenzo, Galería de personajes en las piezas egipcias de los museos catalanes y museo balear, I, II, III, IV, V-, Información Arqueológica nº10, 11, 12, 13 i 14. Barcelona 1973*Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona*
 • # Masó Ferrer Felip, ERIDU, Revista Societat Catalana d’amics del pròxim Orient antic, nº2 Barcelona, Abril 1989.
 • La Plana Josep de C., Macià Teresa, Costa Salvador. Museu de Montserrat. Guia del Museu, Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 1998.
 • La Plana Josep de C., Ribera Ramón, Museo de Montserrat. Museu de l’Orient Bíblic, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1979
 • Revista Societat Catalana Amics Orient Proxim Antic, ERIDU, nº 2 1999 pag 32-34
 • Costa Llerda Salvador, L’Arqueología de l’Orient Bíblic al Museu de Montserrat, Revista Serra d’Or 517, gener 2003 pag.42-47
 • Guiu Camps P., Costa i Llerda Salvador, Baqué i Manzano Lucas, Garcia i Vilalta Jordi, La secció d’egipte del Museu de Montserrat, en Primeres jornades d’història antiga, Museu de Montserrat 11 d’octubre 1997, Cuaderns d’Egiptología Mizar número 3, Barcelona 1998
 • Barbado Mariscal Pedro, Masó Ferrer Felip, i Montero Fenollós Juan Luis, Museo de Montserrat, Sección de Arqueología del Oriente Bíblico, Revista de Arqueología nº196 Zugarto Ediciones, agosto 1997
 • La Col.lecció Egipcia del Museu de Montserrat, varis autors, coordinació Javier Uriach i Jaume Vivó. Barcelona 2008, editat per Museu de Montserrat i Societat Catalana d’Egiptologia
procedencia imatges
 • Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
 modificat 07/12/2005