montserrat0018
.
Propietat de Museu de Montserrat
-Abadia i Santuari de Montserrat-
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic.
 • Hi ha dos peces iguals.
 • Segons Inventari de 1941, fet per P.Romuald Díaz tindrian els números 610.304, i 610.306 en el seu, Plan de Catalogación del Museo Bíblico, per a , Scripta Musaei  Biblici Montis Serrati.
 • Peces de fang cuit, de forma cònica, molt númeroses a les tombes privades de Tebes.
 • Porta gravat el nom del difunt, carrec i titols, inclos noms dels pares aixi com paraules i/o frases,  de tipus religios (justificacions)  (que ha parlat com devia al juici)
nom
cons funeraris
mides

188 x 110 mm

material
Fang cuit
procedencia
Tomba TT279 a Tebes Oest , Asasif.
època/dinastia
663 a 609 a.C. Baixa Època.
referencies
 • Correspondria al regnat de Psamètic I, la transcripció diu que es d’un enterrament d’un personatge anomenat Pabasa, amb un llarc i pompos curriculum, (Sacerdot d’Amon-Re, Sacerdot dels deus de l’alt Egipte, Superintendent cap de la divina adoratriz Nitocris filla de Padubaste i de Tasentenhor, etc.)
comentaris
 • De fang cuit amb el frontal pintat de vermell i la resta de blanc, soliant ser incrustats en fileres als murs damunt de les portes de les cambres funeraries
bibliografia
 • Grinó Raimundo, Sobre un cono funerario egipcio con inscripcion del MAB, Ampuries XX 1968.
 • Baqués Estapé Llorençs, Las colecciones de antiguedades egipcias en los museos de Catalunya i Baleares.
 • Baqués Estapé Llorençs, Galeria de personajes en las piezas egipcias en los museos de Catalunya i Baleares, Informacion Arqueologica , Boletin informativo del Instituto de prehistoria y arqueologia de la Diputacion provincial de Brcelona, num.14 1974.
 • Egiptomania, Planeta DeAgostini, 1997 varios, tom.4 pag 744
 • J.de C. La Plana, Guia Museo de Montserrat- Sección Arqueologica.1979 bcn.
 • Vivó Jaume, Notas sobre los conos funearios egipcios-Objetos olvidados. Nilus 11, 2002, SCE.
 • La Col.lecció Egipcia del Museu de Montserrat, varis autors, coordinació Javier Uriach i Jaume Vivó. Barcelona 2008, editat per Museu de Montserrat i Societat Catalana d’Egiptologia
procedencia imatges
 • Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
 • Dibuix número 468 de,  Davies N. de Garis- Macadam M.F.Laning, A Corpus of Inscribed at the University Press by Charles Batey, Oxford 1957 (es pot veure a UAB-Humanitats codi barres 1500238696).
 modificat 25/05/2013