montserrat0019
.
Propietat de Museu de Montserrat
-Abadia i Santuari de Montserrat-

 • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic.
 • Hi ha quatre peces iguals al museu.
 • Segons Inventari de 1941, fet per P.Romuald Díaz tindrian els números 610.301, 610.302, 610.305 i 613.307, en el seu, Plan de Catalogación del Museo Bíblico, per a , Scripta Musaei  Biblici Montis serrati.
 • Peces de fang cuit, de forma cònica, molt númeroses a les tombes privades de Tebes.
 • Porta gravat el nom del difunt, carrec i titols, inclos noms dels pares aixi com paraules i/o frases,  de tipus religios (justificacions)  (que ha parlat com devia al juici)
nom
cons funeraris
mides
200 x 80 mm
material
Fang cuit
procedencia
Tomba TT52, a Tebes oest, Cheij abd el Gurna
època/dinastia
1425 a 1450 a C. Regne Nou.
referencies
 • Correspondria al regnat de Tutmosis IV, la transcripció parla d’un personatge anomenat Najt (el fort), amb el titol de Astronom d’Amon i de la seva esposa, la Cantora d’Amon Tau
 • Al Museu Arqueologic de Barceloa hi ha un conus del mateix propietari NAJT. arq.barcelona0012
comentaris
 • De fang cuit amb el frontal pintat de vermell i la resta de blanc,soliant ser incrustats en fileres als murs damunt de les portes de les cambres funeraries
bibliografia
 • Grinó Raimundo, Sobre un cono funerario egipcio con inscripcion del MAB, Ampuries XX 1968.
 • Baqués Estapé Llorençs, Las colecciones de antiguedades egipcias en los museos de Catalunya i Baleares.
 • Baqués Estapé Llorençs, Galeria de personajes en las piezas egipcias en los museos de Catalunya i Baleares, Informacion Arqueologica , Boletin informativo del Instituto de prehistoria y arqueologia de la Diputacion provincial de Brcelona, num.14 1974.
 • Egiptomania, Planeta DeAgostini, 1997 varis, tom.4 pag 744
 • J.de C. La Plana, Guia Museo de Montserrat- Sección Arqueologica.1979 bcn.
 • Vivó Jaume, Notas sobre los conos funearios egipcios-Objetos olvidados. Nilus 11, 2002, SCE.
 • La Col.lecció Egipcia del Museu de Montserrat, varis autors, coordinació Javier Uriach i Jaume Vivó. Barcelona 2008, editat per Museu de Montserrat i Societat Catalana d’Egiptologia
procedencia imatges
 • Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
 • Dibuix número 157 de,  Davies N. de Garis- Macadam M.F.Laning, A Corpus of Inscribed at the University Press by Charles Batey, Oxford 1957 (es pot veure a UAB-Humanitats codi barres 1500238696).
 modificat 25/05/2013