montserrat0025
.
Propietat de Museu de Montserrat
-Abadia i Santuari de Montserrat-
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic.
  • Estatueta representant a serventes oferint blat, cervesa, aigua, ous d’estruç, etc
nom
Portadora d’ofrenes
mides
40,00 x 11,50 cm
material
fusta estucada i policromada
procedencia
època/dinastia
primer periode intermediari 2130-2040 aC. segons pau Figueras seria de la Dinastía VI o mes tard.
referencies
  • Número 610.119, segons P.Romuald Diaz, en el Pla de Catalogació Museu Biblic, 1941, per a Scripta Musaei Biblici Montis serratis
  • Porta escrit darrera un numero recent (el 71)
comentaris
El Ka del difunt, l’esperit, un concepte semblant al de força vital, segons les antigues creences havia d’estar ben alimentat per assolir l’eternitat.
Els egipcis creient que el Ka es sostenia per mitjà de l’aliment i la beguda. Per aquesta raó eren presentades als morts, al difunt  ofrenes, encara que era el Ka de les mateixes ofrenes que aquest consumia, no pas la part física de l’aliment.
Per perpetuar aquestes necessitats deixaven models que reproduïen les ofrenes. Als inicis foren representades a les parets, activitats agrícoles, ramaderes i/o de pesca.
El fet màgic de que podien cobrar vida aquestes ofrenes, fou fonamental en les seves creences.
Els portadors d’ofrenes, o altres models que representaren oficis per exemple i que devien realitzar aquestes tasques per al difunt en el Ultra Mon, es trobaren generalment en el Serdab o cambra del Ka, així mateix es tractava de figures individuals, popularitzades en el Primer Període Intermediari i en l’Imperi Mitja, que varen passar a ser models de feines o representacions col·lectives a partir del la VI dinastia, desapareixent del tot a finals de l’Imperi Mitja.
bibliografia
  • Figueras i Palá Pau,  (Antoni M.Figueres), Estatuillas egipcias de personas, Catálogo del MOBM, I, Boletin de la Asociación Española de Orientalistas, año V, Madrid 1969, pag. 155-173
  • La Col.lecció Egipcia del Museu de Montserrat, varis autors, coordinació Javier Uriach i Jaume Vivó. Barcelona 2008, editat per Museu de Montserrat i Societat Catalana d’Egiptologia
procedencia imatges
  • Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-

     

 modificat 14/05/2014