montserrat0033
.
 
Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
  • Aquesta obra pertany al fons de la col.lecció del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologica de l’Orient Bíblic.
  • Paleta en forma d’ocell molt estilitzat procedeix d’Abu-Rauash
nom
 paleta
mides
 10,00 x 24,00 cm.
material
 esquist o pissarra
procedencia
època/dinastia
 Nagada II
referencies
  • Número 550.001, segons P.Romuald Diaz, en el Pla de Catalogació Museu Biblic, 1941, per a Scripta Musaei Biblici Montis serratis
comentaris i paral·lelismes
  • Es feia servir per a triturar la malaquita per guarir els ulls
  • Liverpool Museum 13.10.11.26
bibliografia
  • Revista Societat Catalana Amics Orient Proxim Antic, ERIDU, nº 2 1999 pag 32-34
  • La Col.lecció Egípcia del Museu de Montserrat, varis autors, coordinació de Javier Uriach i Jaume Vivó, Barcelona 2008. editat per el Museu de Montserrat i la Societat Catalana d’Egiptologia.
procedencia imatges
  • Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
 modificat 05 juliol 2006