montserrat0034
 
 Propietat de Museu de Montserrat
-Abadia i Santuari de Montserrat-

  • Aquesta obra pertàny als fons de la col.lecció del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologica de l’Orient Bíblic.
  • Paleta en forma d’ocell molt estilitzat procedeix d’Abu-Rauash 
nom
 paleta
mides
 9,00 x 14,00 cm
material
 esquist o pissarra
procedencia
 
època/dinastia
 pre-dinàstic, abans III mil.lenni
referencies
  • Número 550.002, segons P.Romuald Diaz, en el Pla de Catalogació Museu Biblic, 1941, per a Scripta Musaei Biblici Montis serratis
comentaris i paral·lelismes
  • Es feia servir per a triturar la malaquita per guarir els ulls
  • Liverpool Museum 13.10.11.26 
bibliografia
  •  Revista Societat Catalana Amics Orient Proxim Antic, ERIDU, nº 2 1999 pag 32-34
procedencia imatges 
  •  Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
 
 modificat  05 juliol 2006