montserrat0040
.
  Propietat de Museu de Montserrat
-Abadia i Santuari de Montserrat-
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic.
  • Es trata de part de la reproducció d’una embarcació , que tot aixovar funerari, a partir de l’Imperi Mitjá, hauria de tenir per realitzar el viatge sagrat a Abidos, en el reine del mes enlla.
  • Normalment construit amb fusta d’acàcia, tallat amb aixa, pulit suau com els de britat i pintat.
nom
 embarcacio
mides
material
 argila policromada
procedencia
època/dinastia
referencies
  • Número xxx.xxx, segons P.Romuald Diaz, en el Pla de Catalogació Museu Biblic, 1941, per a Scripta Musaei Biblici Montis serratis
comentaris
bibliografia
  • Barbado Mariscal Pedro, Masó Ferrer Felip, i Montero Fenollós Juan Luis, Museo de Montserrat, Sección de Arqueología del Oriente Bíblico, Revista de Arqueología nº196 Zugarto Ediciones, agosto 1997.(#)
  • La Plana Josep de C., Macià Teresa, Costa Salvador, Museo de Montserrat. Guia de visita, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1998.(*)
  • La Plana Josep de C., Ribera Ramón, Museo de Montserrat. Museu de l’Orient Bíblic, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1979
  • Costa Llerda Salvador, L’Arqueología de l’Orient Bíblic al Museu de Montserrat, Revista Serra d’Or 517, gener 2003 pag.42-47
  • Guiu Camps P., Costa i Llerda Salvador, Baqué i Manzano Lucas, Garcia i Vilalta Jordi, La secció d’egipte del Museu de Montserrat, en Primeres jornades d’història antiga, Museu de Montserrat 11 d’octubre 1997, Cuaderns d’Egiptología Mizar número 3, Barcelona 1998
 procedencia imatges
  • Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
  modificat 07/04/2006