montserrat0000
 
 Propietat de Museu de Montserrat
-Abadia i Santuari de Montserrat-

 • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic .
 • Uixebti (el que respon), estatueta funerària amb l’imatge momiforme del difunt, que devia respondre per ell als camps elisis i substituir-lo en els treballs agrícoles, es suposa que deurien de haver un per cada dia de l’any
 • (figura que no es troba)
nom
 uixebti
mides
 9,70 x 3,50 cm
material
 porcelana esmaltada verd blanc
procedencia
 
època/dinastia
 XXIV-XXX
referencies
 • Número 610.113, segons P.Romuald Diaz, en el Pla de Catalogació Museu Biblic, 1941, per a Scripta Musaei Biblici Montis serratis
comentaris
 • amb inscripcios de cintura cap a baix.

bibliografia
 • La Plana Josep de C., Ribera Ramón, Museo de Montserrat. Museu de l’Orient Bíblic, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1979
 • Revista de la Societat Catalana d’Amics de l’Orient Proxim Antic, ERIDU, nº 2, 1999 pag 32-34
 • Costa Llerda Salvador, L’Arqueología de l’Orient Bíblic al Museu de Montserrat, Revista Serra d’Or 517, gener 2003 pag.42-47
 • Guiu Camps P., Costa i Llerda Salvador, Baqué i Manzano Lucas, Garcia i Vilalta Jordi, La secció d’egipte del Museu de Montserrat, en Primeres jornades d’història antiga, Museu de Montserrat 11 d’octubre 1997, Cuaderns d’Egiptología Mizar número 3, Barcelona 1998
 • Barbado Mariscal Pedro, Masó Ferrer Felip, i Montero Fenollós Juan Luis, Museo de Montserrat, Sección de Arqueología del Oriente Bíblico, Revista de Arqueología nº196 Zugarto Ediciones, agosto 1997 
 • Figueras i Palá Pau,  (Antoni M.Figueres), Estatuillas egipcias de personas, Catálogo del MOBM, I, Boletin de la Asociación Española de Orientalistas, año V, Madrid 1969, pag. 155-173
procedencia imatges 
 •  Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
 
 modificat